Udgivelsesdato: 1. september 2020

Midlertidig arbejdsfordeling - ny trepartsaftale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har landet en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet.

Aftalen skal gælde året ud, og betyder i korte træk, at arbejdsgiverne kan fordele arbejdet på flere medarbejdere ved at fordele arbejdet imellem disse og sende dem hjem på dagpenge i den periode, hvor der ikke er behov for dem.

Aftalen er speciel i det den ved lov træder igennem på områder, der ellers er reguleret via overenskomster.

 vækstfortov

Med arbejdsfordeling kan virksomhederne dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige ansatte. Er medarbejderen hjemme, modtager denne dagpenge. Virksomheden har altså mulighed for at fordele arbejdet ud på flere medarbejdere.

Medarbejdere skal dog være sendt hjem i mindst 20 procent af arbejdstiden og maksimalt 50 procent for at ordningen gælder, og der er indført midlertidig justering af reglerne om tekniske belægninger, således at medarbejdere, der arbejder i weekender eller med de samme timers arbejde koncentreret på færre dage, ikke stilles ringere end medarbejdere med en 37 timers uge fordelt ligeligt på fem hverdage.

 

Forhøjet dagpengesats og uddannelse

Som en del af aftalen vil den maksimale dagpengesats være forhøjet til 23.000 kroner pr. måned. 

Den midlertidige arbejdsfordelingsordning vil gælde indtil den 31. december 2020 med mulighed for, at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021 med en maksimal varighed på 4 måneder.

I de perioder, hvor medarbejderne er sendt hjem som følge af ordningen, vil de kunne efteruddanne sig på dagpenge. Derudover vil ansatte i arbejdsfordeling ikke bruge af deres dagpengeret.

Ansatte, der ikke er medlem af en A-kasse eller som er medlem, men endnu ikke berettiget til at modtage dagpenge, får ekstraordinært mulighed for at melde sig ind i en valgfri A-kasse mod betaling af forhøjet månedskontingent svarende til 3 måneders medlemskab pr. måned, de er omfattet af ordningen.

 

Ingen virksomhedspraktik, vikarer eller løntilskud

Det vil ikke være muligt at ansætte nye personer i virksomhedspraktik, løntilskud eller at anvende vikarer fra vikarbureauer i en afdeling eller produktionsenhed, hvor der er en aktiv arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning.

En nyansat medarbejder, der tiltræder under arbejdsfordelingen, er omfattet af arbejdsfordelingen fra første dag i ansættelsen.

 

➤  Læs hele aftalen om trepartsaftale og arbejdsfordeling

 

 

Har du brug for hjælp, så kontakt os.

Tag kontakt til din lokale revisor fra Dansk Revision på:

Eller book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.