Udgivelsesdato: 4. september 2020

Lovforslag - forældrekøb i virksomhedsordningen

Skatteministeren har udsendt det ventede lovforslag om forældrekøbs lejligheder i virksomhedsordningen. Det vil reducere skattefordelen ved at bruge virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ved udlejning af boliger til børn og andre nærtstående. 

Konsekvensen af lovforslaget er, at det vil reducere rentefradraget for lejligheder fra op til ca. 56 % til ca. 33 pct., men har ellers ingen direkte konsekvenser for opsparet overskud, hævninger og indskud. Lovforslaget er derfor ikke så indgribende, som det var forventet.  

 

Ferie 

Overordnet set omfatter lovforslaget alle forældrekøbsboliger, som indgår i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, både eksisterende og fremtidige forældrekøbsboliger.  

Ifølge lovforslaget omfatter det den skattepligtiges og ægtefælles forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn samt disses ægtefæller. Herunder anses adopterede børn som børn af almindeligt slægtskab. Omfattet er altså både forældrekøb og omvendte forældrekøb. 

 

Virksomheds- og kapitalafkastsordninger

Forældrekøbsboliger kan altså fortsat være i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, men skattefordelen herved forsvinder. 

Lovforslaget kan opdeles i to dele. 

  • En del, som påvirker opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget 
  • En del, som kan medføre beregning af rentekorrektion. 

Lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. januar 2021. I nedennævnte eksempel tages der udgangspunkt i, at lovforslaget vedtages i sin nuværende form.

 

Kapitalafkastgrundlaget 

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der fra 2021 beregnes en teknisk friværdi, som reducerer kapitalafkastgrundlaget.

 

Den tekniske friværdi opgøres således: 

 

Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 

2.000.0000 

Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 

5.000.000 

Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 

40% 

Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG) 

3.000.000 

Forholdsmæssig gældsandel (SG*40%) 

1.200.000 

Beregnet friværdi (2.000.000-1.200.000) 

800.000 

 

Bortset fra ovennævnte ændres opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget ikke. 

Forældrekøbsejendommen og gælden i ejendommen skal fortsat i opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. Fra 2021 skal den beregnede friværdi fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget. 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen skal forældrekøbs boliger ikke indgå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget fremadrettet. 

 

Rentekorrektion 

Har man privat gæld i virksomhedsordningen, bliver der i dag beregnet rentekorrektion. Denne sikrer, at fradragsværdien af private renteudgifter bliver som for personer, der ikke bruger virksomhedsordningen. 

Ifølge lovforslaget skal der fremover beregnes en yderligere rentekorrektion ved udlejning af forældrekøbs boliger.  

Ved anvendelse af virksomhedsordningen skal der ske både reduktion af kapitalafkastgrundlaget ved udlejning af forældrekøbsejendomme og også beregnes rentekorrektion af en beregnet teknisk gældsandel. 

 

 

Eksempel - den tekniske gældsværdi opgøres således:  

 

Ejendommens anskaffelsessum inkl. forbedringer (EA) 

 

2.000.0000 

Samlede aktiver i virksomhedsordningen (SA) 

5.000.000 

Forholdsmæssig værdi vedr. forældrekøbsejendommen (EA/SA*100) 

 

40% 

Samlet gæld i virksomhedsordningen (SG) 

3.000.000 

Forholdsmæssig gældsandel (SG/100*40%) 

1.200.000 

 

Rentekorrektion af forældrekøbsejendom (1.200.000 x Sats (3%) 

 

36.000 

 

Når rentekorrektionsbeløbet vedr. forældrekøbsejendommen tillægges den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten, udlignes rentefordelen ved placering af forældrekøbsejendommen i virksomhedsordningen. 

 

Ikrafttrædelse

Lovforslaget foreslås at træde i kraft 1. januar 2021. Der kan komme ændringer til lovforslaget, da det kun er udsendt i høring på nuværende tidspunkt.

 

Har du spørgsmål til forældrekøb og lovforslaget, så kontakt os.

Eller book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.