Udgivelsesdato: 31. august 2020

Nye Covid-19-ordninger og opdateringer af eksisterende

Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet har den 28. august 2020 indgået aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til de dele af erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er ramt af restriktioner med forbud om at holde åbent, forsamlingsforbud, grænselukninger og rejserestriktioner

Det er især dele af dansk erhvervsliv, oplevelsesøkonomi samt kultur- og idrætslivet, der fortsat er berørt, og aftaleparterne er derfor enige om fortsat at kompensere de dele af dansk erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er særligt hårdt ramt.

 

Stadium -165406_640

Denne nyhed drejer sig således om virksomheder, der er ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent. 
 • Forsamlingsforbud på over 500 personer. 
 • Grænselukninger. 
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning. 

Disse virksomheder vil kunne benytte sig af nedenstående ordninger i en forlænget periode frem til og med den 31. oktober 2020. Detaljer om kompensationsperioder, ansøgningsfrister osv. følger.

Hvis corona-restriktionerne stadig gælder efter den 31. oktober 2020, forlænges kompensationsordningerne. Dog senest frem til 31. december 2020.

Det gøres også muligt for virksomheder i tvangslukkede brancher at ophøre midlertidigt frem til og med den 31. oktober 2020, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed og CVR-nummer.

Selvom virksomheden er midlertidigt ophørt, vil det forsat være muligt at søge en række øvrige kompensationsordninger, herunder lønkompensation til ansatte i virksomheden, kompensation for faste omkostninger samt anvende garantiordninger og ordninger på skatteområdet.

  

Lønkompensationsordningen

Læs mere om denne ordning i vores særskilte nyhed.

➤   Læs mere om forlængelse af lønkompensationsordningen her

  

Kompensationsordningen for faste omkostninger

Ordningen forbedres på nedenstående punkter, som gælder med tilbagevirkende kraft fra 9. juli 2020:

 • Lempelse af adgangskrav om andel af omsætning fra udenlandske kunder mv. Det betyder, at fx et hotel eller en luftfartsvirksomhed ikke længere behøver at dokumentere, at mindst halvdelen af virksomhedens omsætning i perioden juli-august 2019 kom fra udenlandske kunder.

 • Øget adgang til kompensation for underleverandører til aflyste arrangementer. Det vil være til gavn for underleverandører af fx lyd og lys, som leverer til begivenheder arrangeret af kommuner eller andre offentlige aktører

 • Øget adgang til kompensation for nedskrivninger for virksomheder med forbud mod at holde åbent. Det kan fx være beholdninger af uåbnede øl og sodavand.

 • Adgang til kompensationsordning for faste omkostninger for leverandører til tvangslukkede virksomheder Det vil eksempelvis omfatte dørmænd.

➤   Læs mere om kompensation for faste omkostninger her

 

Kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer

Arrangører af større arrangementer kan opnå kompensation for tabte indtægter ved aflysninger og merudgifter ved udskudte arrangementer.

Ordningen forlænges for arrangementer, der har været offentligt kendte inden den 6. april 2020 eller er fast tilbagevendende og har været planlagt, inden der blev indført forbud mod større forsamlinger.

Det kan eks. være et arrangement, der er blevet flyttet fra juni 2020 til september 2020 på grund af corona-restriktioner. Arrangøren vil med de nye regler nu kunne søge om kompensation ved aflysning af arrangementet i september 2020.

➤   Læs mere om ordningen her

 

Kompensationsordninger for selvstændige mv.

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. samt den midlertidige kunststøtteordning i Kulturministeriet videreføres i perioden 1. september til og med den 31. oktober 2020.

Kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere mv. og kombinatører, der gjaldt fra den 9. juli til og med den 8. august 2020, justeres, så der i højere grad tages højde for den selvstændiges mv. ferie, men således at der fortsat maksimalt kan udbetales én måneds kompensation i perioden den 9.juli til og med den 31. august 2020.

Der justeres på kravene vedrørende A- og B-indkomst med henblik på at flere kombinatører, som er ramt af tab i forbindelse med COVID- 19, kan komme ind i ordningen. Loftet for A-indkomst hæves således til 25.000 kr. pr. måned, mens kravet om minimum B-indkomst sænkes til 2.500 kr. pr. måned. Dette gælder dog ikke med tilbagevirkende kraft.

➤  Hjælpepakke til selvstændige og freelancere med fald i omsætningen

➤  Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

➤  Kompensation for virksomheders faste udgifter

➤   Læs mere om Kunststøtteordningen - Støttepakke til professionelle kunstnere

 

Lettere adgang til dagpenge for selvstændige mv.

Der indføres endvidere lempeligere adgang til dagpengesystemet for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. og kunstnere, som modtager eller har modtaget kompensation i en af de nedenstående kom- pensationsordninger:

 • Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.

 • Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A- og B-indkomst

 • Kompensationsordningen for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.

 • Den midlertidige kunststøtteordning

For at benytte adgangen er det et krav, at den selvstædige, kunstneren mv. i løbet af de seneste to måneder har været på en af ovenstående kompensationsordninger.

Der åbnes også for, at målgruppen kan indmelde sig i dagpengesystemet uden forudgående a-kassemedlemskab frem til og med den 31. oktober 2020 og få ret til dagpenge.

Personer i målgruppen kan blive medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og betale kontingent for denne periode. Derudover vil der gælde en forpligtigelse til medlemskab af a-kassen et år fremover. Derudover vil de almindelige krav i dagpenge- systemet gælde, herunder beskæftigelseskravet.

For selvstændige vil seneste regnskabsår (2019) kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet, idet de ellers ikke vil have indkomst fra virksomheden i 12 måneder. På tilsvarende vis vil indkomst fra 2019 kunne medtages til opfyldelse af beskæftigelseskravet for den resterende gruppe af personer omfattet af kompensationsordningerne.

Det vil ikke være muligt at opnå den lempeligere adgang til dagpengesystemet, såfremt man benytter sig at muligheden for at modtage kompensation for tabt omsætning eller indkomst i en af kompensationsordningerne. 

➤   Læs mere på vores Covid-19-sektion

 

Kontakt din lokale revisor

Vi holder øje med udviklingen og opdater vores hjemmeside løbende, når ny lovgivning foreligger.

I mellemtiden er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

 

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.