Udgivelsesdato: 24. august 2020

Ny aftale om omregistrering af IVS til ApS skal hjælpe trængte iværksættere

Det har vist sig at være endog rigtig svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive selskabskapital på 40.000 kroner, som det kræver for at omregistrere et eksisterende iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS). 

Corona-krisen har gjort det endnu sværere, og derfor har Regering og Folketing lettet kravene til ordningen på enkelte områder, samt givet hinanden håndslag på at indlede forhandlinger i efteråret med formålet om at styrke iværksætteriet i Danmark.

 

Et iværksætterselskab - forkortet IVS - er reelt et kapitalselskab, og det giver en række fordele i forhold til personligt ejede virksomheder idet ejere af kapitalselskaber, som udgangspunkt, kun hæfter for den selskabskapital, som selskabet oprettes med - i IVS-tilfældet blot én krone. 

Efter megen debat om iværksætteriet muligheder i Danmark, blev IVS-selskabsformen afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophørte en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone.

➤   Få et samlet overblik over baggrund og regelsæt for omregistrering fra IVS til ApS her

 

Hvad blev ændret tilbage i 2019?

  • Ændringsloven trådte i kraft et par dage efter vedtagelsen. Det var herefter ikke muligt at stifte nye IVS'er - heller ikke som led i en fusion.
  • Allerede oprettede IVS'er skulle have 2 år til at omregistrere sig til et anpartsselskab, dvs. omregistreringen skulle ske inden 15. april 2021.
  • Kapitalkravet til et Anpartsselskab blev sænket fra 50.000 kroner til 40.000 kroner.

 

Hvad er ændret nu - her i august 2020?

  • IVS’erne skal have mulighed for at blive omregistreret ved, at selskaberne indbetaler differencen mellem selskabernes registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS.

  • Den nuværende omregistreringsfrist forlænges fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021. 

  • Kapitalkravet til et ApS er fortsat 40.000 kroner. 

Grundlæggende er tanken, at det vil lette omregistreringen for iværksætterne, der fx har lånt til opstartsinvesteringer, fordi der ikke længere vil være krav om, at der på bundlinjen i virksomheden er et plus på 40.000 kr. på tidspunktet for omregistreringen.

 

Omregistreringsprocessen fra IVS til ApS

Der er siden 2014, hvor loven blev vedtaget, oprettet mere end 40.000 iværksætterselskaber, og pr. 1. august 2020 var der stadig cirka 32.000 aktive iværksætterselskaber i Danmark. Disse skal omregistreres til ApS eller opløses.

  • Beslutning om omregistrering til ApS skal tages af generalforsamlingen med samme krav til flertal, som gælder for vedtægtsændringer, hvilket vil sige med 2/3 flertal.
  • Selskabets vedtægter skal på dette tidspunkt ændres for punkterne vedrørende selskabsbetegnelsen (IVS til ApS) og kapitalkravet. Selskabet skal generelt opfylde kravene til anpartsselskaber efter selskabsloven, herunder have en kapital på minimum 40.000 kr.
  • Som grundlag for generalforsamlingens beslutning om omregistrering skal der udarbejdes en vurderingsberetning, jf. Selskabslovens § 37.

➤   Få et samlet overblik over baggrund og regelsæt for omregistrering fra IVS til ApS her

 

Din lokale revisor er klar til at hjælpe

At omregistrere et selskab kan være en omfangsrig proces. og vi tager gerne en dialog med dig, inden du træffer det endelige valg.

I Dansk Revision har vi stor erfaring med omdannelse af selskaber, og du kan få brug for kvalificeret rådgivning, når du skal omdanne dit selskab. 

 

Ring på +45 44 35 61 00 eller send en mail, så kontakter vi dig. Du kan også finde den lokale revisor her.

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis! 

 

Indholdet på www.danskrevision.dk er kun ment som information af generel karakter, og det kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.