Udgivelsesdato: 2. juni 2020

Udskydelse af indsendelsesfrister

Du har sikkert bemærket, at noget var anderledes her den 31. maj 2020...!?

Og du har helt ret, for som følge af Covid-19-situationen er en række indsendelsesfrister, som normalt falder i juni og juli udskudt i år.

Vi kigger her på årsrapporter og det selskabsretlige.

 

 

Årsrapporter

Indsendelsesfristen for årsrapporter, hvor regnskabsåret afsluttes i perioden 31. oktober 2019 til 30. april 2020 er i 2020 8 måneder i stedet for de vanlige 5 måneder. Dvs. årsrapporter efter årsregnskabsloven, med balancedag 31. december 2019 først indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 31. august 2020, mod normalt her på søndag, 31. maj 2020. 

Fristen for omlægning af regnskabsår efter Årsregnskabslovens § 15, er tilsvarende udskudt til 8 måneder efter balancedagen fra de normale 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 

 Hvis regnskabsåret ikke ligger indenfor den nævnte periode, skal du indsende inden for de almindelige frister, dvs. senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 

En rettidig årsrapport er dog stadig vigtig for virksomhedens interessenter, og i Dansk Revision anbefaler vi, at din virksomhed, i samarbejde med din lokale revisor, bestræber sig på at få udarbejdet årsrapporten hurtigst muligt.

 

Selskabsretligt

Der kan indsendes ansøgning om genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning, uanset 3-måneders fristen i selskabslovens § 232, stk.

Ansøgning indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. 

 

Indsendelsesfristen for en fusion eller spaltning, som skal registreres eller anmeldes til registrering, jf. selskabslovens § 251, stk. 2, og § 269, stk. 2, senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten for den periode, hvori tidspunktet for transaktionens regnskabsmæssige virkning indgår, er tilsvarende udskudt til 8 måneder efter balancedagen, jf. punktet under årsrapporter ovenfor.

Transaktionen kan registreres eller anmeldes til registrering senest 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger. 

➤  Læs mere om Covid-19 og forlængede frister her

 

Har du spørgsmål?

I Dansk Revision står vi altid klar med kompetent rådgivning, så du og din virksomhed er sikret fremadrettet. 

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.