Udgivelsesdato: 4. juni 2020

Skærpet indsats mod skattesvindel i EU

EU står nu sammen om at bekæmpe skattesvindel på tværs af medlemslandene, og i en ny, fælles erklæring peger landene på en række initiativer, der skal gøre det lettere og hurtigere at rapportere oplysninger og dele mistanke om skattesvindel på tværs af alle EU’s medlemslande.

Et af de konkrete initiativer er et forslag om oprettelse af en EU-alarmcentral mod skattesvindel.

 

Der er igen fokus på, at international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning skal bekæmpes bedre og mere effektivt. Tidligere i april i år indledtes første etape i regeringens styrkelse af skattekontrollen i Danmark, og nu er turen nået til EU, hvor EUs medlemslande i en samlet erklæring i ØKOFIN-Rådet i fredags, satte retning for det videre arbejde med skattesvindel inden for EU.

”Folketinget har vist, at vi kan stå sammen, når det gælder kampen mod skattesvindel. De europæiske lande viser samme vej i EU. Vi får ikke dæmmet op for international skatteunddragelse uden et stærkt europæisk samarbejde. Derfor er erklæringen fra Rådet et stort skridt i den rigtige retning,” siger skatteminister Morten Bødskov.

 

112-EU

Et af initiativerne er en EU-alarmcentral, der skal give de 27 EU-medlemslandes myndigheder én og samme indgang til at indrapportere oplysninger ved mistanke om alvorlig, grænseoverskridende skattekriminalitet. Det vil betyde, at myndighederne kan reagere hurtigt på oplysninger om potentiel skattesvindel fra andre lande.

Der er også enighed mellem EU-medlemslandene om at arbejde for udveksling af oplysninger om indkomst fra digitale platforme, en forbedring og ensretning af de data, der udveksles mellem medlemslandene, samt at have øget fokus på at identificere grænseoverskridende mønstre og tendenser.

 

Rådskonklusioner til kommissionen

Det skal bemærkes, at der ikke er vedtaget noget endnu, og at erklæringen fra Rådet har karakter af rådskonklusioner, dvs. anbefalinger til EU-Kommissionen. Denne skal så stå for det videre arbejde med forslagene.

➤  Læs mere om øget skattekontrol i Danmark her

 

Hjælp til skat?

I Dansk Revision står vi altid klar med kompetent rådgivning, så du og din virksomhed er sikret den rette skattebetaling. 

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.