Udgivelsesdato: 17. juni 2020

Fradrag for el - praksis ændres

Du har fradrag for el i din virksomhed. Der er til gengæld forskel på typen af virksomhed, og hvad du anvender din elektricitet til, men udgangspunktet er, at alle momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet anvendt til rumvarme.

Der skelnes imellem proces- og rumvarme, og i den forbindelse er nogle virksomheder blevet nægtet ret til godtgørelse af elafgift, da der ikke var foretaget særskilt måling. Der er også set eksempler på, at virksomheder har glemt fradrag. 

Vi ser nærmere på reglerne, og det er ikke helt lige meget med det der el, for en mellemstor butik i provinsen får faktisk over 35.000 kroner retur. Så læs med.

 

Master

De generelle regler for fradrag af el er, at en momsregistreret virksomhed kan få godtgjort el til proces med 88,8 øre/kWh (2020). Dette gælder dog ikke de såkaldte bilagsvirksomheder, hvilket kan være liberale erhverv som advokater, bureauer, landinspektører, mæglere, reklamevirksomheder, rådgivende ingeniører og os selv - revisorer.

Alle momsregistrerede virksomheder, også de nævnte bilagsvirksomheder, kan gå godtgjort elafgift med 68,2 øre/kWh (2020) af elektricitet anvendt til rumvarme, altså opvarmning med el, såsom varmepumper, radiatorer m.v., køling med aircondition anlæg og opvarmning af vand.

Generelt sker godtgørelsen ud fra virksomhedens momsfradragsprocent. Ligesom der skal være tale om virksomhedens eget forbrug, og der skal være foretaget måling.

➤  Læs mere om takster og energiafgifter for 2020

 

Hvad er el til proces, og hvad er blandet forbrug?

El til proces er blandt andet drift af tekniske anlæg og maskiner i en produktionsvirksomhed, men også eksempelvis belysning og drift af IT i en butik. Aircondition eller varme over dør i en butik er til gengæld rumvarme og til den lave sats.

Hvis en virksomhed bruger el til både proces og rumvarme, og i de tilfælde hvor virksomheden ikke har foretaget måling af hverken procesforbruget eller rumvarme forbruget, kan man nu få godtgjort elafgift med den nævnte, lave sats.

Idet der skelnes imellem el til rumvarme og el til proces, vil det i mange tilfælde være fornuftigt at få opsat bimålere. Det har også været muligt at foretage en fordeling efter andre regler eksempelvis kvadratmeterreglen, men der er nu nye regler på vej, der gør det lidt enklere i nogle tilfælde

 

Nye regler om godtgørelse af elafgift efter afslag på godtgørelse

SKAT har udsendt et såkaldt styresignal, som omhandler godtgørelse af elafgift i de situationer, hvor en virksomhed efter måling ikke har foretaget fordeling af den forbrugte elektricitet på proces og rumvarme m.v.

I nogle tilfælde er virksomheder nemlig blevet nægtet helt ret til godtgørelse af elafgift, da der ikke var foretaget måling. Det er denne praksis, der ændres, så det fremadrettet bliver muligt at få godtgørelse af elafgift med satsen for rumvarme m.v. af hele virksomhedens godtgørelsesberettigede elforbrug - også i de tilfælde, hvor der ikke er sket individuel måling af de forskellige slags forbrug af elektricitet.

En momsregistreret virksomhed vil derfor som hovedregel altid fremadrettet kunne få godtgjort elafgift med i hvert fald den lave sats.

Ønsker man ikke at bruge reglerne om godtgørelse med satsen for rumvarme eller har man ikke foretaget måling, kan man fortsat gøre brug af for eksempel kvadratmeter reglen.

➤  Læs mere om takster og energiafgifter for 2020

 

Genoptagelse af godtgørelse af energiafgift

Virksomheder, der er blevet nægtet godtgørelse af elafgift efter den hidtidige praksis, kan anmode om genoptagelse.

Er man enten blevet nægtet helt ret til godtgørelse eller selv har undladt at søge om godtgørelse af elafgift, kan man nu få genoptaget de seneste 3 års momsangivelser ved henvendelse til SKAT.

 

Få hjælp til reglerne om fradrag for el i virksomheder

Har du brug for hjælp til reglerne om godtgørelse af energiafgifter eller spørgsmål til, hvordan du genoptager momsangivelser, så kontakt os på:

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.