06

23-06-2020

Praksisændring for moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Generelt er salg af byggegrunde og nye bygninger momspligtigt, mens salg af grunde med gamle bygninger på er fritaget for moms. Ifølge en dom fra EU-domstolen er der ikke tale om momspligtigt salg af en bygg...

22-06-2020

Udlejning af bil, båd og campingvogn

Hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre lejlighedsvis, fx via GoMore eller SnappCar, så skal du betale skat og eventuelt moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet. Vi kigger lidt på reglerne og krydrer med en række ekse...

22-06-2020

Udlejning af egen bolig - Airbnb eller bed and breakfast

I februar 2020 sendte SKAT godt 6.000 breve ud til borgere, der i 2019 har udlejet deres bolig gennem udlejningsportalen Airbnb. Udgangspunktet er nemlig, at du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du se...

21-06-2020

Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

Med seneste weekend-udspil på corona-hjælpeområdet har en række partier indgået aftale om en sommerpakke, der blandt andet indeholder billigere offentlig transport, rabat på kulturoplevelser, gratis akti...

19-06-2020

Offentliggjorte regnskaber faldet med 30 procent

I alt 48.000 selskaber har i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. maj 2020 indberettet deres årsregnskab for 2019,  og det er et fald på 30 procent i forhold til året før. Det viser en analyse fra kreditvurderingsselskabet Visma...

17-06-2020

Fradrag for el - praksis ændres

Du har fradrag for el i din virksomhed. Der er til gengæld forskel på typen af virksomhed, og hvad du anvender din elektricitet til, men udgangspunktet er, at alle momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet anvendt til rumvarme. Der skelnes imellem proce...

16-06-2020

Målrettet kompensationsordning for faste omkostninger erstatter hidtidige ordning

Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger ophører med dens udløb den 8. juli 2020. Med politisk aftale 15. juni 2020 etableres en ny målrettet og midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger. Den nye ordning vil hovedsageligt fokusere...

15-06-2020

Ferie og Ferieloven - politisk aftale og mulighed for fejl

Med søndagens politiske aftale er det blandt andet vedtaget, at der udbetales tre af de i alt 5 ugers indefrosset ferie jf. den nye Ferielov, der blev vedtaget i 2018. Den nye Ferielov, der i øvrigt træder endeligt i kraft 1. september 2020, hvilket igen betyde...

12-06-2020

Aftale om kontrol med import af brugte biler

Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke kontrollen på motorområdet, herunder særligt importen af brugte køretøjer. En række initiativer skal mindske problemerne ved import af brugte biler. Samtidig introduceres en ny kontrol- og vejledningsstra...

08-06-2020

Covid-19 ⎪ Coroana - statistik og støtteordninger

Da Covid-19-krisen ramte Danmark, gik den første kompensationsordning i luften tilbage i starten af marts 2020. Siden har Folketinget vedtaget yderligere kompensationsordninger, som hjælp til danske virksomheder og arrangører. Vi dykker ned i nogle af tallene

05-06-2020

Lønkompensationsordningen forlænges og udfases

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere. Ordningen har været med til at holde hånden under mere end 200.000 danske arbe...

04-06-2020

Skærpet indsats mod skattesvindel i EU

EU står nu sammen om at bekæmpe skattesvindel på tværs af medlemslandene, og i en ny, fælles erklæring peger landene på en række initiativer, der skal gøre det lettere og hurtigere at rapportere oplysninger og dele mistanke om skattesvindel på tværs af alle EU’s medlemslande.<...

04-06-2020

Trods grundlovsdag sættes retten alligevel...

Normalt holder landets retter lukket grundlovsdag, men i år holder 11 retter ekstraordinært åbent for at afvikle nogle af de sager, der er udsat på grund af covid-19-krisen. Det drejer sig om Københavns Byret, Retten på Bornholm, Retten i Glostrup, Retten...

02-06-2020

Udskydelse af indsendelsesfrister

Du har sikkert bemærket, at noget var anderledes her den 31. maj 2020...!? Og du har helt ret, for som følge af Covid-19-situationen er en række indsendelsesfrister, som normalt falder i juni og juli udskudt i år. Vi kigger her på årsra...