Udgivelsesdato: 15. maj 2020

Ny boligaftale giver skattelettelser

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at kompensere boligejerne for udskydelsen af de nye boligskatteregler. Det medfører allerede fra 2021 yderligere skattelettelser til boligejerne og fra 2024 en større varig skattelettelse end forudsat i den oprindelige aftale.

Samtidig afsættes der varigt 100 mio. kr. årligt til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.

 

Det betyder, at ejendomsværdiskatten lettes med godt 1 mia. kr. med virkning fra 2021. Sammen med boligskatteforliget vil boligskatten for ejerboliger i 2024 blive reduceret med i gennemsnit ca. 20 pct. – set i forhold til, hvis de skatteregler, der gjaldt ved indgåelse af boligskatteforliget, var blevet videreført.

Skatten lettes med mere end 30 pct. i en række kommuner i landdistrikterne, mens lettelsen er mindst i Hovedstadsområdet, se figur.

 

Skaermbillede 2020 05 15 Kl 123711

Aftalen medfører særligt følgende:

  • Ejendomsværdiskatten lempes med ca. 3 mia. kr. i 2021-2023.
  • Boligskatterne lempes varigt med ca. 0,6 mia. kr. før tilbageløb, set i forhold til hvis boligskatteomlægningen ville være blevet gennemført i 2021.
  • Grundskylden kan højst stige med 2,8 pct. årligt i 2022-2024.
  • Den obligatoriske indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig. Det betyder, at man kan vælge at betale den indefrosne grundskyld fra 2021. Hvis man vælger at fastholde indefrysningen, vil det stadig være rentefrit.
  • De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
  • De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.
  • Der afsættes 100 mio. kr. til forbedringer af vilkår for pensionister, der bor i ejerbolig eller lejebolig.
  • Tilbagebetaling til de boligejere, der har bebetalt boligskat af for høje vurderinger i 2011-2020. Aktuelt forventes i alt ca. 13 mia. kr. tilbagebetalt.

➤   Du kan læse hele aftaleteksten her

➤   Du kan læse om bolisskattereglerne og betydningen i din kommune her

➤   Du kan kontakte din lokale revisor her

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.