Udgivelsesdato: 13. maj 2020

Covid-19: Nyt om faste omkostninger og underskud i 2019

Har det betydning for din mulighed for at få kompensation for faste omkostninger, hvis du havde underskud i din virksomhed i 2019?

Svaret er - kort sagt - JA.

Hvis din virksomhed havde et underskud i seneste regnskabsår, så bliver din kompensation reduceret efter en konkret vurdering, men der er undtagelser.

 

I kompensationsordningen for faste omkostninger er der fortsat to kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020). 

For at dokumentere en eventuel nedgang i din omsætning henvises der til en såkaldt referenceperiode fra et tidligere regnskab - typisk året før.

Din virksomhed skal oplyse det seneste resultat i ansøgningen, og hvis resultatet er negativt, så skal du vedlægge resultatopgørelsen til ansøgningen.

Hvis din virksomhed havde underskud i det seneste regnskabsår reduceres din kompensationen med en fjerdedel, når kompensationsperioden er 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, hhv. en tredjedel, når kompensationsperioden er 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020 - dog maximalt 50%.

Er årsagen til underskuddet ”ekstraordinære omstændigheder” kan reduktionen bortfalde. Ved ekstraordinære omstændigheder har Erhvervsstyrelsen præciseret følgende:

 • Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt eller virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018, og
 • Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder:
  1. Klimainvesteringer. 
  2. Investeringer i energioptimering. 
  3. Investeringer i automatisering og digitalisering. 
  4. Omstruktureringsomkostninger, som lever op til IAS 37 definitioner/krav eller lignende i årsregnskabsloven. 
  5. Ekstraordinære vækstinvesteringer baseret på formaliserede planer. Disse skal være vedtaget og igangsat, dvs. der er afholdt omkostninger hertil. 
  6. Ekstraordinære strukturelle omkostninger eller hensættelser, fx fejl på en hel model-serie, som gør, at der skal foretages garantireparationer. 
  7. Ekstraordinære omkostninger eller hensættelser sfa. fx IT-kriminalitet, svindel begået af medarbejdere eller tabte retssager. 
  8. Ekstraordinære omstændigheder som følge af sygdom, brand, storm eller lignende hændelser, som resulterer i midlertidige tab. 

 

Ansøgning

Ansøgningen er åben for "3-måneders-perioden". Ansøgning for "4-måneders-perioden forventes at åbne i slutningen af maj 2020, og du skal ansøge inden 31. august 2020. 

Har du allerede søgt, kan du søge igen. Der kan således søges en eller to gange, men kompensationen udbetales samlet. Virksomheder, der har tvangslukket, kan søge separat for den periode, de har lukket.

Der skal vedlægges en revisorerklæring. Der ydes 80 pct. støtte til udgiften for denne såfremt en ansøgning udløser kompensation - dog maksimalt 16.000 kroner pr. cvr.-nr.

Har du brug for hjælp til ansøgningen, så kontakt os

 

➤  Læs mere om kompensation for faste omkostninger her

➤  Læs mere om øvrige Covid-19-tiltag her

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.