Udgivelsesdato: 29. maj 2020

5,4 mia kroner fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal hjælpe lærlinge, elever og virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 

 

Trepartsaftale skal sikre, at virksomhederne kan uddanne lærlinge på trods af coronakrisen. Den indebærer blandt andet, at virksomheder resten af året kan få løntilskud til de lærlinge, de har i praktik. 

Virksomheder vil resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges/elevers løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på henholdsvis 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i 2. halvår af 2020.

 

Flere initiativer og ekstra lærepladser frem mod 2025

Der afsættes også midler til en række initiativer, der samlet set skal sikre, at eleverne nemmere får adgang til skolepraktik samt at kvaliteten af skolepraktikken forbedres.

Initiativerne skal ligeledes sikre, at eleverne kan færdiggøre deres uddannelse i tilfælde af, at de mister deres læreplads på grund af krisen.

Derudover afsætter aftaleparterne i alt 50 mio. kr. til at styrke de offentlige velfærdsuddannelser. Midlerne skal bl.a. understøtte, at social- og sundhedseleverne ansættes fra begyndelsen af grundforløbet, samt at flere søger ind på erhvervsuddannelserne inden for service- og velfærdsområdet generelt. Der afsættes ligeledes 120 mio. kr. til øget rekruttering af elever på det offentlige arbejdsmarked.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at initiativerne samtidig skal understøtte trepartsaftalen fra 2016, hvor der er aftalt en målsætning om 8.000- 10.000 ekstra lærepladser i 2025.

 

Har du spørgsmål?

I Dansk Revision står vi altid klar med kompetent rådgivning, så du og din virksomhed er sikret fremadrettet. 

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

BAGGRUNDSFAKTA OM AUB OG AFTALEN

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende. Arbejdsgiverne indbetaler årligt omkring 5 mia. kr. i lovpligtigt bidrag til dette formål. AUB omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, dvs. både private og offentlige arbejdsgivere.

Der over en længere årrække oparbejdet en større opsparing i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), fordi de arbejdsgiverindbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne. Ved udgangen af 2019 udgjorde den samlede opsparing i AUB 4,0 mia. kr., og i 2020 er der et forventet overskud på 1,4 mia. kr. Samlet set forventes der ved udgangen af 2020 at være en samlet forventet opsparing på 5,4 mia. kr. Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing og overskud i AUB.

Det er også aftalt, at der fra næste 2021 bliver skabt balance i AUB, så arbejdsgiverne ikke længere systematisk skal indbetale mellem 1 og 1,5 mia. kr. for meget hvert år. Indbetalingerne til AUB i 3. kvartal 2020 bliver således suspenderet.

 

➤  Læs hele aftalen her

➤  Læs mere om Covid-19 og din virksomhed her 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.