Udgivelsesdato: 25. maj 2020

20 politianmeldelser til SØIK om snyd med hjælpepakker - 1 anholdt

SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - har nu modtaget 20 anmeldelser fra Erhvervsstyrelsen og Hvidvasksekretariatet om mulig snyd for mere end syv mio. kroner med de statslige hjælpepakker. Hvidvasksekretariatet har samtidig modtaget 133 underretninger fra danske pengeinstitutter om mistænkelige forhold i relation til hjælpepakkerne.

Yderligere er én person anholdt i København. Vedkommende er mistænkt for uberettiget at forsøge at få udbetalt lønkompensation for en lang række medarbejdere i forskellige selskaber.

 

SØIK har som sagt modtaget 20 politianmeldelser, og ud af de 20 anmeldelser vedrører de 18 mulig svindel med støtteordningen for lønkompensation, tre anmeldelser drejer sig om mulig svindel med støtteordningen for selvstændige, mens to drejer sig om mulig svindel med støtteordningen for faste omkostninger. Enkelte af anmeldelserne drejer sig, som du måske har bemærket i sammenlægningen af tallene, om mulig svindel med flere af støtteordningerne.

Der er anmeldt svindel for mere end syv mio. kroner, og SØIK har i den forbindelse beslaglagt omkring 470.000 kroner. Dele af den anmeldte svindel er blevet opdaget, før der skete udbetaling.

 

Den første anholdte

Fredag i sidste uge blev en 57-årig mand anholdt i København af SØIK. Han er mistænkt for svindel med støtteordningen for lønkompensation, da han har forsøgt at få udbetalt omkring 1,25 mio. kroner, som han i følge SØIK ikke havde ret til.  

Den 57-årige har indsendt flere ansøgninger om kompensation til 17 medarbejdere i fem forskellige selskaber og foreninger. Han nåede aldrig at få udbetalt penge, men er sigtet for at have givet urigtige oplysninger for at få støtte fra hjælpepakkerne. I et tilfælde er det sket, efter strafniveauet blev forhøjet til det firedobbelte.

 

4-doblet strafniveau

Og netop strafniveauet er væsentligt forøget i forbindelse med lovovertrædelser i forbindelse med hjælpepakker og covid-19.

Folketinget vedtog den 2. april 2020 at skærpe straffene for snyd, der er relateret til COVID-19. Dermed kan straffene for særlig grov svig og hvidvask af særlig grov beskaffenhed i sidste ende flerdobles.

Det drejer sig blandt andet om:

 § 161 (falsk erklæring på tro og love),
 § 163 (urigtig erklæring til det offentlige),
 § 171 (dokumentfalsk),
 § 278 (underslæb),
 §§ 279 og 300 a (hhv. forsætlig og groft uagtsomt bedrageri),
 § 280 (mandatsvig),
 § 283 (skyldnersvig),
 §§ 289 og 289 a (hhv. svig og særligt groft svig med offentlige midler)
 § 290 a (hvidvask),
 § 293 (brugstyveri)

 

Der er etableret et særligt styrket samarbejde mellem flere forskellige myndigheder for at overvåge udviklingen og sætte hurtigt og effektivt ind over for misbrug og svindel med hjælpepakkerne. 

➤  Læs mere om Covid-19-hjælpepakker her

 

 

Pushtekst

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Vi giver dig et overblik over de hidtidige tiltag. Hvad er vedtaget, hvad er under udarbejdelse, og hvor kan du læse mere

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.