Udgivelsesdato: 18. marts 2020

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter

Et enigt Folketing vedtog 17. marts et lovforslag, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes.

Alle private virksomheder, der skal indbetale indeholdt am-bidrag og A-skat, er omfattet af de lempede regler.

Vi gennemgår lovforslaget herunder.

 

Christiansborg

 

FAKTA: Hvad omfatter lovgivningen?

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
 • Betalingsfristen udskydes for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
 • De omfattede virksomheder får mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen. Formålet med at hæve grænsen er, at virksomheden så vidt muligt undgår at få pengene retur, når den har penge stående på Skattekontoen.

 

Betalingsfrister for am-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder?

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Betalingsfrister for am-bidrag og A-skat for store virksomheder?

 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Betalingen af B-skat, der bliver udskudt

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj, og betalingerne rykkes to måneder:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

 

Moms

Hvis din virksomhed afregner moms hver måned, er den omfattet af udskydelsen af betalingsfristen på 30 dage.

Hvis din virksomhed derimod afregner moms hvert kvartal eller hvert halvår, er den omfattet af de sammenlagte afgiftsperioder, hvilket betyder, at indberetnings- og betalingsfristen for henholdsvis første kvartal og første halvår bliver de samme som fristerne for henholdsvis andet kvartal og andet halvår.

 

Det skal du selv gøre

Du skal være opmærksom på, hvilken dato betalingsfristerne er rykket til, og du skal også selv aktivere din mulighed for at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode fra den 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020.

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette eller annullere dine B-skatterater/dit indbetalingskort i din forskudsopgørelse på skat.dk. Så får du automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året.

 

Frister for ændringer

Hvis du senest torsdag den 19. marts 2020, kl. 17.00 har ændret din forskudsopgørelse på skat.dk, og din B-skatterate for marts bliver mindre eller falder væk, skal du ikke gøre noget i forhold til Betalingsservice.

SKAT sikrer, at der ikke bliver trukket noget beløb på din bankkonto. Hvis du skal betale et mindre beløb, sender SKAT i stedet et indbetalingskort, som du selv skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket efter din eksisterende aftale med Betalingsservice.

Hvis du først har ændret i forskudsopgørelsen senere end kl. 17.00 torsdag den 19. marts 2020, vil ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 vil derfor blive trukket på din konto.

Du kan undgå betalingen, hvis du helt sletter betalingsaftalen - kontakt din bank, hvis du er i tvivl. Hvis du helt sletter betalingsaftalen, vil efterfølgende B-skatterater først blive trukket igen, når du aktivt har oprettet en ny betalingsaftale. 

 

Intet overskud

Hvis du ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller at dit overskud væsentligt formindskes, og derfor retter din forskudsregistrering, kan det afledt heraf betyde, at du nedsætter dine B-skatterater i TastSelv så meget, at din B-skatterate bortfalder. Det betyder, at du først vil få nye B-skatterater, når du hæver overskuddet igen.

 

Påmindelser, renter og kontrol

Hvis du får en automatisk påmindelse fra SKAT om indbetaling, skal du se bort fra den, og der vil heller ikke løbe renter på, hvis du indbetaler efter de udskudte frister.

SKAT oplyser i øvrigt, at man er opmærksom på situationens specielle karakter, hvilket man tager højde for i kontrolpolitiken. SKAT vil dog holde særligt øje med, at man tilretter sit forventede årsresultat, når situationen igen normaliseres.

 

Vi holder dig opdateret

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje. Vi vender tilbage med yderligere information, så snart konkrete tiltag foreligger.

I mellemtiden kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, så sørger vi for, at du får det fulde overblik i din indbakke, så snart vi har nyt.

➤   Vi holder dig opdateret om Covid-19 - tilmeld dig vores nyhedsmail

 

Få mere information

➤  Statens seruminstitut - sygdommen og antallet af smittede

➤  Myndighedernes fælles hjemmeside 

➤  Sundhedstyrelsen - Covid-19

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.