Udgivelsesdato: 19. marts 2020

Covid-19-kaution: Finansieringshjælp til store virksomheder

Vækstfonden kautionere nu for lån eller kreditter til virksomheder i banken. Lån og kreditter, som skal dække de omsætningstab, der er opstået som en følge Corona-krisen.

Kautionen fungerer som sikkerhed for banken, og det skal give virksomhederne lettere adgang til at få løftet deres finansieringsbehov i banken.

Hjaelpepakke1 

Vækstfonden kan nu kautionere for større virksomheders lån eller kredit i banken for tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 30 procent som følge af Coronakrisen.

  • Vækstfonden kan kun kautionere for kreditværdige virksomheder.
  • Kautionen dækker 70 pct. af finansieringsinstituttets tab.
  • Kautionen har en løbetid op til 7 år og nedskrives årlig lineært i løbetiden.

Omsætningstabet skal være beregnet på grundlag af realiseret eller forventet omsætningstab i en periode på minimum 14 dage fra 1. marts 2020 til 30. september 2020.

En virksomhed kan godt opnå kaution flere gange, dog ikke for samme periode.

 

Hvem kan få kautionen?

Store danske virksomheder uanset brancher kan få COVID-19-kaution.

Store virksomheder defineres her som virksomheder med over 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på mere end 372 mio. kr. eller en balancesum på over 320 mio. kr. om året.

Der er en tilsvarende kautionsmodel klar til SMV-virksomhederne.

➤  Læs mere om Garantiordning for små og mellemstore virksomheder

 

Løbetid og pris

Kautionen har en løbetid op til 7 år og nedskrives årlig lineært i løbetiden.

Prisen for en COVID-19-kaution for store virksomheder består af en stiftelsesprovision på 0,25 pct. af finansieringsbeløbet samt en årlig provision af finansieringsbeløbet, der fastsættes på baggrund af den aktuelle kreditvurdering af virksomheden. Kreditvurderingen foretages af banken.

Første år bliver den årlige provision beregnet af det anmeldte finansieringsbeløb. Den årlige provision nedskrives herefter lineært over kautionens løbetid.

 

Søg via banken

Kautionen skal søges gennem virksomhedens bank eller finansieringsinstitut. Tal med banken om muligheder for at anvende COVID-19-kaution. Banken skal nemlig anmelde ansøgning om kaution til Vækstfonden.

Vækstfonden skal herefter acceptere anmeldelsen, hvilket normalt sker inden for 5 bankdage.

➤   Læs mere på Vækstfondens hjemmeside

 

 

Vi holder dig opdateret

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje. Vi vender tilbage med yderligere information, så snart konkrete tiltag foreligger.

I mellemtiden kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, så sørger vi for, at du får det fulde overblik i din indbakke, så snart vi har nyt.

 

➤   Vi holder dig opdateret om Covid-19 - tilmeld dig vores nyhedsmail

Pushtekst

 

Gavnlige links:

✎   Erhvervsministeriet

✎   Finansministeriet

✎   Myndighedernes fællesside

   Virksomhedsguiden

✎   Vækstfonden

 

Få mere information

➤  Statens seruminstitut - sygdommen og antallet af smittede

➤  Myndighedernes fælles hjemmeside 

➤  Sundhedstyrelsen - Covid-19

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.