Udgivelsesdato: 18. marts 2020

B-skatterater for selvstændige erhvervsdrivende – særligt for marts-raten.

B-skatteraten for april måned 2020, med hidtil betalingsfrist 20. april 2020, får ny betalingsfrist 20. juni 2020.

B-skatteraten for maj måned 2020, med hidtil betalingsfrist 20. maj 2020, får ny betalingsfrist 20. december 2020.

 

selskabsskat

 

Da juni måned og december måned normalt er betalingsfrie måneder for B skat, er der valgt at udskyde betalingerne af april og maj raterne dertil, så der ikke er måneder med dobbelt-betaling af B skat.

Der er altså ikke tale om beløbsmæssige ændringer af raterne, men alene tale om udskydelse af betalingerne. Hvis den selvstændige vurderer, at der som følge af situationen er behov for at regulere på det foreløbigt opkrævede rater, så skal der som sædvanligt ske ændring af forskudsskemaet på SKAT.dk.

Regulering af forskudsskemaet efter 1. marts 2020 vil normalt betyde, at der kun sker ændringer i de resterende 7 rater for 2020, da marts måneds rate forfalder 1. marts 2020 med rettidig betalingsfrist 20. marts 2020. En ændring af forskudsskemaet efter 1. marts 2020 vil derfor normalt ikke afspejle sig i ændring af marts raten og kravet om at marts raten skal betales.

 

Mulighed for at undgå raten

Skatteministeren har dog overfor Folketinget bekræftet, at hvis den selvstændige senest 20. marts 2020 ændrer sit forskudsskema for 2020, således at raten for marts måned 2020 helt bortfalder som følge af ændringen af forskudsskemaet, så kan den erhvervsdrivende slippe for at betale marts raten, selvom den er reelt er forfaldet til betaling.  

Dette må forstås på den måde, at ændringen af forskuddet inden 20. marts 2020 skal medføre, at den foreløbigt betalte B skat for januar og februar 2020 forventes at dække årets skattebetaling.

Hvis den erhvervsdrivende efter ændringen ikke skal betale en rate i marts, skal den erhvervsdrivende inden 20. marts 2020 huske at afvise betalingen til PBS-service, hvis betalingen er tilmeldt PBS-service.

Hvis ændringen af forskudsskemaet betyder, at den selvstændige allerede har betalt for meget B skat, så vil den overskydende skat som udgangspunkt først blive tilbagebetalt, når årsopgørelsen for 2020 foreligger. Den selvstændige kan dog som hidtil inden 31. december anmode Skattestyrelsen om en tilbagebetaling af for meget betalt skat, hvis det kan godtgøres, at de allerede betalte B-skatterater forventes at overstige slutskatten for 2020. 

 

Der er i dag også offentliggjort yderligere mulighed for at nedsætte eller slette indbetalingen af martsraten.

➤  Læs mere her

 

 

Vi holder dig opdateret

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje. Vi vender tilbage med yderligere information, så snart konkrete tiltag foreligger.

I mellemtiden kan du tilmelde dig vores nyhedsmail, så sørger vi for, at du får det fulde overblik i din indbakke, så snart vi har nyt.

➤   Vi holder dig opdateret om Covid-19 - tilmeld dig vores nyhedsmail

 

Få mere information

➤  Statens seruminstitut - sygdommen og antallet af smittede

➤  Myndighedernes fælles hjemmeside 

➤  Sundhedstyrelsen - Covid-19

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.