Udgivelsesdato: 10. februar 2020

Skattestyrelsen tager fat i Airbnb

Vinterferien har ikke ramt SKAT, der agerer på, at de i januar 2020 har modtaget oplysninger fra Airbnb om de borgere, der har lejet deres bolig ud i sidste halvdel af 2019.  

Skattestyrelsen sender derfor godt 6.000 breve ud til borgere, der i 2019 har udlejet deres bolig netop gennem udlejningsportalen Airbnb.

Men hvad er egentlig op og ned i udlejning og beskatning - vi ser nærmere på reglerne.

 

Building 1740297 640

Når skattemyndighederne modtager oplysninger om en borger, har styrelsen pligt til at underrette om de oplysninger, den har fået. Derfor sender SKAT præcist 6.355 breve ud til de borgere, styrelsen har modtaget oplysninger på.

"Oplysningerne vi får fra Airbnb er uden personnumre, og vi er derfor i gang med at identificere de borgere oplysningerne vedrører, og det har vi foreløbig kunne på de ca. 6.000 borgere, der nu modtager et brev", siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

➤  Læs om udlejning af fritidsbolig

 

Du skal selv indberette for 2019 og 2020

Hvis du har udlejet din bolig gennem Airbnb i 2019, er bundfradraget 28.600 kr. for hele årets indtægter. Efter bundfradraget reduceres det resterende beløb med 40 %, for at finde det skattepligtige beløb. Du skal selv oplyse det eventuelt skattepligtige beløb, og det bliver muligt, når SKAT åbner for årsopgørelsen 2019 den 9. marts 2020.

Skattestyrelsen vil for sidste halvår af 2019 og i 2020 modtage oplysninger om danske borgere, der udlejer deres bolig gennem Airbnb. Fra 2021 vil Skattestyrelsen automatisk via en indberetningsløsning modtage oplysningerne fra Airbnb.

 

Lejeindtægter ved udlejning af egen bolig kan være skattepligtige

Du skal betale skat af dine lejeindtægter, hvis du udlejer en bolig, du selv bor i, en del af året, eller hvis du udlejer et eller flere værelser.

Du kan vælge mellem et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. Du skal kun betale skat af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget.

I 2018 kom der nye regler, og de betyder, at du kan få et højere bundfradrag, hvis du lejer ud gennem et bureau, end hvis du selv står for udlejningen. At udlejningen skal ske gennem et bureau er dog først en betingelse fra 2021, hvor bureauet får mulighed for at indberette indtægten for dig.

De eksisterende regler om beregning af bundfradrag gælder fortsat. Det betyder, at der i 2018-2020 er valgfrihed mellem to forskellige regelsæt, og at du i denne periode selv skal oplyse dine lejeindtægter.

 

Beskatning - også ved bytte

Reglerne gælder, uanset hvordan udlejningen bliver formidlet og omfatter også bed and breakfast og Airbnb. Bytter du din bolig med en anden, skal du betale skat af den værdi som boligen, du bytter dig til, har. Det skal forstås sådan, at du bliver beskattet af værdien af den bolig du låner, men ikke af den bolig du selv udlåner. 

Udlejer du værelser i mindre end 30 dage pr. udlejning, skal du eventuelt også betale moms. Betaler lejer for andre ydelser, som fx måltider og sengelinned, skal du betale skat af fortjenesten heraf.

 

Beskatning af din lejeindtægt?

I Dansk Revision hjælper vi dig gerne med reglerne. Kontakt os eller din lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.