Udgivelsesdato: 11. januar 2020

Nye regler reelle ejere

Den 10. januar 2020 trådte nye regler om indberetning af reelle ejere i kraft. Ændringerne er implementering af EU’s 5. hvidvaskdirektiv.

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

 

boligejerskat

De nye regler betyder for virksomheder, det vil sige selskaber, fonde og visse foreninger,  at:

  • Ændringer til allerede registrerede oplysninger om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register skal indberettes til styrelsen hurtigst muligt. Dette følger af nye bestemmelser i de forskellige selskabsretlige love.
  • Virksomhederne mindst en gang årligt skal undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om selskabets reelle ejere. Resultatet af den årlige undersøgelse fremlægges på det møde, hvor det centrale ledelsesorgan godkender årsrapporten - Kravet gælder med virkning fra den førstkommende generalforsamling efter 10. januar 2020.
  • Virksomhederne skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om de reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

 

Reglerne kan medføre tvangsopløsning

Manglende overholdelse af ovenstående kan i sidste ende medføre tvangsopløsning af selskabet, og reglerne gælder for alle typer virksomheder, som er pligtige til at registrere reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register.

Erhvervsstyrelsen har den 20. december 2019 udarbejdet en vejledning om ”Indberetning om reelle ejere”.

➤  Du kan finde vejledningen her

 

Hvidvask, din revisor og din virksomhed

Din revisor er samtidig blevet pålagt at påse, at registreringerne af reelle ejere er korrekte og vil skulle indberette eventuel uoverensstemmelse til Erhvervsstyrelsen.

Har du sprøgsmål til loven, din og/eller din revisors hodlning, så er du meget velkommen til at kontakte din lokale revisor.

Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder:

➤  Bliv kontaktet

➤  Find din lokale revisor

 

sikkerhed (1)

 

FAKTA OM REELLE EJERE

Den 23. maj 2017 trådte reglerne om registrering af reelle ejere i kraft. Det betyder, at en meget bred kreds af virksomheder, fonde og visse foreninger  skal registrere oplysninger om deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del vil som udgangspunkt sige, at en person har mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. Denne grænse er en indikation på reelt ejerskab.

Registrering af reelle ejere kan udmønte sig i tre forskellige scenarier:

  • Virksomheden har reelle ejere
  • Virksomheden har ikke reelle ejere
  • Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere

En række virksomhedsformer er ikke omfattet af reglerne om indhentning af oplysninger om og registrering af reelle ejere.

 

Vær på forkant med hvidvask

Vi holder dig løbende opdateret om internationale og lokale lovgivningsmæssige tiltag, herunder hvidvask - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Modtag værdifuld information og gavnlig indsigt

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.