Udgivelsesdato: 31. januar 2020

Lampesamler var skattepligtig af salg af sine private designerlamper

En passioneret entusiast - lad os kalde ham PH - havde samlet på designerlamper siden 1967.

PH havde i den forbindelse erhvervet sig en stor samling lamper og lampedele, som han reparerede og istandsatte, hvorefter de blev sat op eller opbevaret i hans bolig og sommerhus.

PHs børn var ikke interesseret i at arve lamperne, og PH besluttede sig så for i 2010 at sælge ud af samlingen. PH oprettede en hjemmeside uden priser for at fremvise sin lampesamling, og hvis der var interesserede købere, kunne de kontakte ham via mail.

 

Work 1627703 640

Det kom til at betyde, at retten anså PH for at drive erhvervsmæssig virksomhed i form af salg af hans designerlamper, og han var derfor skattepligtig af overskuddet fra virksomheden.

 

Historien kort

I forbindelse med oprettelsen af hjemmesiden blev PH kontaktet af en virksomhed, som tilbød ham en pop-up-reklame, som skulle bidrage til mere trafik på hjemmesiden. Når lamperne skulle sælges, brugte PH i en kort periode to forskellige auktionshuse til at sælge lamperne.

Der var hverken ført regnskab eller foretaget lageroptælling, da de erhvervede lamper var fra hans private samling.

 

SKAT mente

I den konkrete sag udgjorde den årlige omsætning fra salg af designerlamper henholdsvis 170.200 kr. i 2012, 297.782 kr. i 2013 og 616.322 kr. i 2014, og denne omsætning på over en million kroner over årene havde såvel absolut som relativt en stor vægt i skatteyderens økonomi.

SKAT havde skønnet, at der igennem årene havde været udgifter til vareforbrug og øvrige driftsudgifter på omkring 35 % af omsætningen. Handlen med lamper havde således et ”betydeligt omfang”, og handlen med lamper var rentabel.

Skatteyderen havde yderligere i årene 2012-2014 købt endnu flere lamper og lampedele.

På baggrund af ovenstående ansås lampeentusiasten for skattepligtig af hans indkomst ved salg af lamperne fra indkomstårene 2012-2014.

 

PH mente

PH mente, at forhøjelsen af den skattemæssige indkomst skulle nedsættes til 0 kr., da der var tale om salg af privat indbo, som kan sælges skattefrit efter statsskatteloven. Han havde samlet på lamper i næsten 50 år, og størstedelen blev opbevaret eller hængt op i hans private bolig. Dermed mente PH ikke, at formålet ved erhvervelsen af lamperne havde været med fortjeneste for øje, da han desuden ikke havde solgt en eneste lampe over en periode på 43 år.

Den oprettede hjemmeside var ikke en salgsportal, da der ikke fremgik priser på lamperne. Hjemmesidens primære formål var at fremvise samlingen for andre entusiaster.

Herudover måtte det, hvis der skulle være tale om erhvervsmæssig virksomhed, være usandsynligt, at man brugte 40 år på at opbygge varelager, og at finansieringen af lamperne udelukkende var sket via private midler

 

Byretten afgjorde

Retten anså PH for at drive erhvervsmæssig virksomhed i form af salg af hans designerlamper, og PH var derfor skattepligtig af overskuddet fra virksomheden.

Byretten udtaler, at det følger af de sædvanlige skatteretlige kriterier for erhvervsmæssig virksomhed (næring), at virksomheden dels må have et vist omfang (intensitet), dels må være etableret og drevet med udsigt til at opnå en fortjeneste, der står i rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats (rentabilitet).

Kilde: FSR - danske revisorer

 

Tag din lokale revisor med på råd

Kontakt os på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor