Udgivelsesdato: 3. januar 2020

Godtgørelse af energiafgifter 2020

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2020 er nu offentliggjort. Du finder alle satserne herunder.

 

Acetylene 1239328 640

El til procesformål

Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift

2019

2020

Godtgørelsessats

88 øre/kWh

88,8 øre/kWh

 

El til komfortkøling

Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:

Elafgift

2019

2020

Godtgørelsessats

62,5 øre / kWh

68,2 øre/kWh

 

Olie- og gasbrændsler til procesformål

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til procesformål gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2019

2020

Godtgørelsesprocent

91,99

92,07

 

Olie- og gasbrændsler til i landbrugsvirksomheder

For godtgørelse af brændsler til procesformål i landbrugsvirksomheder m.v. gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2019

2020

Godtgørelsesprocent

98,2

98,2

 

Vand- og drikkevandsbeskyttelsesafgift

For vandafgift plus drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen henholdsvis 6,18 kr./m3 og 0,19 kr./m3 – eller i alt 6,37 kr./m3 i 2020.

Begge afgifter godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

 

Brug for hjælp til afgifter og godtgørelser

Tag kontakt til din lokale revisor. Ring på +45 44 35 61 00 eller vælg en mulighed herunder.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.