2020

21-09-2020

Ny kompensationsordning til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet blev søndag aften enige om en hjælpepakke til barer, restauranter og caféer mv., der som følge af de nyeste regler om begrænset åbningstid, får påvirket deres omsætning. 

18-09-2020

Erhvervsstyrelsen lukker mangelfulde covid-19-ansøgninger uden revisorerklæring

Ansøgningsfristen for kompensationsordningen for faste omkostninger er d. 30. september 2020. Når du har ansøgt skal din revisor uploade en revisorerklæring senest den 15. oktober 2020. Mere end 900 ansøgninger om kompensation for faste omkostninger er i fare fo...

16-09-2020

Karriere i Dansk Revision

I Dansk Revision har vi fokus på vores kunder og på dig som kommende medarbejder. Med 29 kontorer og mere end 450 medarbejdere fordelt i hele landet, er vi så absolut en af markedets største spillere inden for SMV-segmentet.  Vores styrke er vores lokale forankr...

14-09-2020

Den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling træder i kraft

Fra mandag den 14. september kan den nye trepartsaftale om arbejdsfordelingsordning tages i brug, og det betyder, at virksomheder, der fortsat er ramt af corona-krisen, kan undgå at afskedige medarbejdere efter at lønkompensationsordningen er udfaset. Den...

11-09-2020

Cyberrevisorer og netsvindlere

Netsvindlere overtaler bankkunder til selv at overføre store beløb for at redde deres penge fra svindlere, og i en række aktuelle sager er bankkunder blevet franarret beløb på flere hundrede tusinde kroner, fordi de er blevet overtalt til selv at overføre store beløb t...

09-09-2020

Your guide to working in Denmark

The World's best work-life balance, an excellent business climate, and an efficient welfare state. These are just three of the reasons why it is popular to come work and live in Denmark, according to the Ministry of Foreign Affairs of Denmark. A...

04-09-2020

Lovforslag - forældrekøb i virksomhedsordningen

Skatteministeren har udsendt det ventede lovforslag om forældrekøbs lejligheder i virksomhedsordningen. Det vil reducere skattefordelen ved at bruge virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen ved udlejning af boliger til børn og andre nærtstående.  Konsekven...

02-09-2020

Vedr. oplysningsskemaet - selvangivelsen - for 2019 - skattetillæg

"Selskabet har overskredet tidsfristen og skal betale et skattetillæg..." ... er nok ikke lige den meddelelse man har mest brug for at få i e-boks; fra Skattestyrelsen; midt på ugen; når man har indberettet korrekt og til tiden ...

01-09-2020

Den nye Ferielov er trådt i kraft.

Det er i dag den 1. september 2020 og denne dato er helt speciel. Det er nemlig i dag, at den nye Ferielov endelig træder i kraft efter godt to års forberedelse og en længere overgangsperiode. Den nye ferielov betyder, at vi nu får et nyt ferieår, idet optjening...

01-09-2020

Midlertidig arbejdsfordeling - ny trepartsaftale

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har landet en trepartsaftale, der skal hjælpe både medarbejdere og virksomheder i forbindelse med, at lønkompensation er udløbet. Aftalen skal gælde året ud, og betyder i korte træk, at arbejdsgiverne kan fordele arbejdet på...

31-08-2020

Kompensation til kultur- og idrætsliv

Dansk kultur- og idrætsliv er, ligesom en del af erhvervslivet, fortsat påvirket af covid-19. Afstandskrav og forsamlingsforbud har påvirket økonomien. Regeringen, Venstre, Radikale...

31-08-2020

Nye Covid-19-ordninger og opdateringer af eksisterende

Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet har den 28. august 2020 indgået aftale om at udfase hjælpepakkerne og i stedet målrette indsatsen til de dele af erhvervs-, kultur- og idrætsliv, der er ramt af restriktioner med forbud om at...

31-08-2020

Lønkompensationsordningen forlænges for visse virksomheder til 30. oktober 2020

Den midlertidige lønkompensationsordning stopper som en generel ordning for alle virksomheder, til gengæld vil den fortsat gælde helt frem til 30. oktober 2020 for en række virksomheder, hvis de eksempelvis har forbud mod at holde åbent eller er berørt af forsamlingsfo...

27-08-2020

Husk kontrollerede transaktioner - også når de ikke er der og inden den 1. september...

En aktionær med mere end 50 pct. ejerandele eller stemmerettigheder er forpligtet til at indberette kontrollerede transaktioner til Skattestyrelsen. Vær opmærksom, for det krav gælder også, se...

25-08-2020

Seneste statistik for kompensationsordninger

Der er udbetalt over 21 mia. kr. til over 156.000 ansøgninger siden den første kompensationsordning gik i luften i starten af marts 2020.    På kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst er der godkendt over 87.000 ansøgninger. På lønkompe...