Udgivelsesdato: 9. oktober 2019

Skatte- og afgiftsforslag 2019/2020

Herunder følger et skematisk overblik over verserende og vedtagne lovforslag i folketingsforsamlingen 2019/2020,  herunder blandt andet om forslag til ændring af aktieavancebeskatningsloven, momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

 

Christiansborg

 

Overblikket er udarbejdet af FSR - danske revisorer pr. 7 oktober 2019.

                                                                                                                                                 

Lovfor-

slag nr.

Fremsat den

Titel

Indhold

 

Status

L 4

1.10.2019

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love

Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse.

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 15.11.2019

L 21

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Digitale salgsregistreringssystemer og ændring af reglerne om udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere. 

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 24.10.2019

L 22

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven og pensionsafkastbeskatningsloven

 

Ophævelse af visse regler om beskatning af renter og kursgevinster og -tab på hybrid kernekapital mv.

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 10.10.2019

L 23

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Ny ankenævnsstruktur og hurtigere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilbagekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat. 

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 10.10.2019

L 24

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet.

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 10.10.2019

L 25

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven

 

Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger og justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber mv.

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 8.10.2019

L 26

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love

Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift mv.

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 8.10.2019

L 27

2.10.2019

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love

Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer mv., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU-lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU-regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer mv.

 

Resumé og lovforslag

1. behandling 10.10.2019

 

 

I tvivl eller vil du bare gerne have objektiv rådgivning og økonomisk sikkerhed?

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Vær på forkant og undgå overraskelser!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag og fradrag - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

  

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.