Udgivelsesdato: 2. oktober 2019

Mere i skat - TAK

Mere i skat - TAK. Så klar er meldingen fra en stor del af befolkningen, hvor opbakningen til skattekontrol er massiv. Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af analyseinstituttet Wilke for FSR – danske revisorer.

Otte ud af 10 danskere mener, at der er behov for mere kontrol med virksomhedernes skatte- og momsbetalinger. Næsten samme svar går igen, når man spørger virksomhederne selv, hvilket undersøgelsens forfattere mener er overraskende.

 

kat i kiste

I Dansk Revision er vi ikke så overraskede over meldingen fra virksomhederne, idet det er klart konkurrenceforvridende, hvis nogle virksomheder skal opleve unfair konkurrence som følge af, at andre ikke betaler den skat, de er forpligtet til.

Det har vi skrevet om i en tidligere nyhedsmail, som du kan læse her.

➤ Kontrol og hjælp er vigtig for den fair konkurrence

➤ Vær på forkant - tilmeld dig vores nyhedsmail

 

30 år uden kontrol

I Dansk Revision er vi enige med FSR - danske revisorer i, at tilliden til skattesystemet står og falder med, at alle betaler den skat, de skal, og at de som bryder loven sanktioneres eller straffes. Det er af vital betydning, at skattekontrollen er dimensioneret, så der er en reel opdagelsesrisiko, hvis man snyder.

Det mener vi ikke tilfældet i dag, hvor der kan gå op til 30 år, uden at virksomhederne ser skyggen af en kontrolmedarbejder fra skattevæsenet. Vores holdning er helt klart, at du skal bruge en revisor for at sikre, at du hverken betaler for lidt eller for meget i skat. Så kan du koncentrere dig om at drive og vækste din forretning med ro på den økonomiske bagklap.

 

Hver 10. virksomhed snyder bevidst i skat

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer udtaler:

”Skatteministeriets egne tal viser, at cirka hver tiende virksomhed bevidst snyder i skat. Når dertil lægges, at skattekontrollen har været fraværende igennem flere år, så er der en risiko for, at nogle tænker går-den-så-går-den. Det underminerer tilliden til Skattevæsenet, og det er gift for den danske samfundsmodel”

Resultatet af undersøgelsen skal ses i sammenhæng med, at 42 pct. af befolkningen mistænker danske virksomheder for at betale mindre skat og moms end loven foreskriver. Samme holdning deles af knap hver femte økonomiansvarlige i virksomhederne.

 

Politisk handling efterlyses - mere kontrol og mere revision

Anderledes enighed er der til gengæld, når der spørges ind til, om der fra politikernes side er gjort tilstrækkeligt for at stoppe snyd med skat og moms. Over 60% af de adspurgte mener, at der ikke bliver gjort tilstrækkeligt for at stoppe snyderiet.

Heri ligger både en forventning og en opfordring til politikerne og den ny skatteminister om at gøre noget aktivt. Det betyder ikke, at vi skal pine og plage alle virksomheder med mere kontrol.

Kontrollen skal rettes mod de virksomheder, som snyder, og de virksomheder - og det er heldigvis langt de fleste - som har orden i penalhuset og fx får revideret deres regnskab, de skal have frihedsgrader og ikke kontrolleres på samme måde. I dag er det i nogle tilfælde omvendt”, slutter Charlotte Jepsen. 

 

 

Vær på forkant og undgå overraskelser!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag og fradrag - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

 

I tvivl eller vil du bare gerne have objektiv skatterådgivning og økonomisk sikkerhed?

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

  

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på 1001 telefoninterview blandt danskere fra 18 år og opefter. Som en delundersøgelse er der desuden gennemført interviews med 194 økonomiansvarlige i danske virksomheder og yderligere 55 repræsentanter for investorer og kreditinstitutter.

➤ Du kan læse hele analysen her

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.