Udgivelsesdato: 7. oktober 2019

Håndtering af data i tilfælde af no-deal Brexit

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ESMA har oplyst, hvordan man vil håndtere data i tilfælde af no-deal Brexit den 31. oktober 2019.

Det sker som en forlængelse af tidligere meddelelser om Brexit, og ESMA oplyser om sine forberedelser af et muligt no-deal Brexit den 31. oktober, herunder hvordan det vil påvirke brugen af britisk data i ESMA’s databaser og MiFID II-beregninger.

 

nyhed2018

Meddelelsen fra ESMA beskriver grundlæggende, hvordan ESMA vil håndtere et no-deal Brexit i forhold til brug af data og MiFID II-beregninger. 

Derudover har ESMA opdateret sin meddelelse om Brexits betydning for, hvordan MiFID/MiFIR II og benchmarkforordningen finder anvendelse, f.eks. i forhold til efterhandelsgennemsigtighed og britiske benchmarkadministratorer.

Endelig har ESMA udarbejdet en Data Operational Plan, som vil blive bragt i anvendelse i tilfælde af no-deal Brexit den 31. oktober. Heri angiver ESMA blandt andet, hvordan de markedsaktører, der er i berøring med ESMA’s IT-systemer, skal forholde sig i tilfælde af no-deal Brexit.

Du kan læse mere på ESMA’s hjemmeside her

 

FAKTA

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne i direktivet blev implementeret i dansk ret den 3. juli 2017, og finder anvendelse fra den 3. januar 2018. Det tidligere direktiv om markeder for finansielle instrumenter, direktiv 2004/39/EF (MiFID I), blev ophævet den 3. januar 2018.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) blev vedtaget den 15. maj 2014. Reglerne finder dog anvendelse fra den 3. januar 2018.

MiFID II og MiFIR indebærer en lang række vidtgående krav til handlen med finansielle instrumenter i EU. Der er dermed tale om en betydelig udvidelse af regelsættet i forhold til MiFID I. Formålet med MiFID II og MiFIR er at øge de finansielle markeders sikkerhed og effektivitet ved at øge handelsgennemsigtigheden og regelharmoniseringen, forstærke investorbeskyttelsen og udbedre de mangler, som MiFID I ansås for at have.

Mange af reglerne i MiFID II og MiFIR skal ses i lyset af begivenhederne under den finansielle krise, der blev indledt med Lehman Brothers’ konkurs i 2008. De skal også ses i lyset af den seneste teknologiske udvikling med blandt andet lynhurtige handler foretaget af computere, der kan give anledning til voldsomme prisudsving inden for kort tid, som f.eks. under ”lynkrakket” i USA i maj 2010.

  

I tvivl eller vil du bare gerne have objektiv rådgivning og økonomisk sikkerhed?

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Vær på forkant og undgå overraskelser!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag og fradrag - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

  

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.