Udgivelsesdato: 5. september 2019

Nye skatteregler ved generationsskifte?

I Danmark er der, set med revisorøjne og sammenlignet med en del andre lande, forholdsvis gunstige skatteregler, når vi taler om generationsskifte. 

Dette vil blive markant forandret, hvis regeringen gennemfører Socialdemokratiets forslag blandt andet tilbagerulning af den nedsatte bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder.

 

generationsskifte

I Danmark diskuteres det jævnligt, hvorvidt arveafgiften bør sænkes, hæves eller helt afskaffes. De politisk vinde blæser på nuværende tidspunkt i retning af en omfordeling, hvor blandt andet boafgiftssatsen hæves fra 15 % til 30 % for arv over 3 millioner kroner, for samtidig at hæve bundfradraget ved beregning af boafgift fra 289.000 kr. til 500.000 kroner.

Det er altid svært at sammenligne tal direkte imellem lande, i det der kan være store forskelle på eksempelvis bundfradraget. I USA og England skal man således betale 40% i arveafgift, men i USA først efter at have fradraget ca. 5,4 millionar dollars. Englænderne er lidt mindre gavmilde og tillader et fradrag på ca. 500.000 dollars.

Danmark ligger som nummer 14 over ranglisten for OECD-lande og listen ser sådan ud i følge netmediet Tax Foundation:

1. Japan: 55 procent
2. Sydkorea: 50 procent
3. Frankrig: 45 procent
4. Storbritannien: 40 procent
4. USA: 40 procent
6. Spanien: 34 procent
7. Irland: 33 procent
8. Belgien: 30 procent
8. Tyskland: 30 procent
10. Chile: 25 procent
11. Grækenland: 20 procent
11. Holland: 20 procent
13. Finland: 19 procent
14. Danmark: 15 procent
15. Island: 10 procent
15. Tyrkiet: 10 procent
17. Polen: 7 procent
17. Schweiz: 7 procent
19. Italien: 4 procent

I Luxemborg, Australien, Canada, Mexico Ungarn, Portugal, Slovakiet, Estland, Israel, Østrig, Serbien, New Zealand samt i Norge og Sverige er arveafgiften 0%

 

Tag altid din revisor med på råd og planlæg dit generationsskifte i god tid.

Book et møde - hos os er første møde altid gratis!

➤  Bliv kontaktet

➤  Book et møde

➤  Find din lokale revisor

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.