Udgivelsesdato: 19. september 2019

Danmark skal være i front mod skatteundgåelse

Danmark skal leve op til sine internationale forpligtelser, og der skal derfor ske fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet.

Regeringen oplyser således, at den bakker fuldt op om skatteundgåelsesdirektivet, der skal sikre, at alle EU's medlemsstater har regler til forebyggelse af skatteundgåelse - regeler der lever op til en række minimumskrav.

 

tax

Skatteminister Morten Bødskov har sendt et lovforslag i høring - høringsfristen for indsendelse af kommentarer til lovforslaget er den 10. oktober 2019, og lovforslaget skal blandt andet sikre fuld implementering af skatteundgåelsesdirektivet, hvoraf størstedelen blev gennemført under den forrige regering, men implementeringen af direktivets dele om kontrollerede udenlandske selskaber, de såkaldte CFC-regler, skal med.

”Jeg er glad for, at vi nu kan fuldføre arbejdet med implementering af skatteundgåelsesdirektivet. Vi har brug for fælles internationale regler, hvis vi skal tage kampen op mod international skatteundgåelse”, siger skatteminister Morten Bødskov.

I følge skatteministeren er Danmark nødt til at gå forrest i kampen mod skatteundgåelse. Derfor indeholder lovforslaget stærkere regler end direktivets minimumskrav. Lovforslaget er dog udarbejdet med fokus på, at almindelige danske virksomheder ikke rammes. 

 

Lovforslagets fulde ordlyd

"Lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skatte- kontrolloven og forskellige andre love
(Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske dattersel- skaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.)"

➤ Du kan læse hele forslaget her

 

CFC-regler

CFC-regler har til formål at hindre, at mobil indkomst vilkårligt kan flyttes til et land med lavere beskatning. De er således medvirkende til at sikre, at værdier skabt i Danmark også beskattes.

CFC-regler går ud på, at moderselskaber, der flytter visse aktiver til udenlandske datterselskaber (”Controlled Foreign Companies” – CFC), beskattes i hjemlandet af den indkomst, der er placeret i udlandet.

 

Vær på forkant!

Vi holder dig løbende opdateret om regler, tiltag oggenerationsskifte - tilmeld dig vores nyhedsmail.

➤  Tilmeld dig her

 

Al information på www.danskrevision.dk er kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.