Udgivelsesdato: 1. maj 2019

Ny fransk dobbeltbeskatningsordning

En principaftale med Frankrig om beskatningen af pensioner i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst lægger op til fordele for danske virksomheder og pensionister i Frankrig.

Det forventes, at der indgås en endelig aftale, som vil være en forbedring for Danmark i forhold til den hidtidige aftale - en aftale som Danmark i øvrigt opsagde i 2008. 

 

frankrig

Gennem en længere periode har Danmark og Frankrig forhandlet om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst. Nu er der opnået enighed om en principerklæring, som indebærer en model, der vil betyde, at danske pensionsudbetalinger ikke længere beskattes fuldt ud i både Danmark og Frankrig. 

Konkret indebærer principaftalen en model, der betyder, at danske pensioner fremover – i modsætning til den dobbeltbeskatningsoverenskomst, der blev opsagt i 2008 – kan beskattes i Danmark. Til gengæld tages der højde for den skat, der betales af pensionen i Frankrig ved opgørelsen af den danske skat.

 

Bagrund for aftalen

Skattesatsen er lavere i Frankrig end i Danmark, og det skønnes, at Danmark kan beholde en væsentlig andel af skatteprovenuet fra pensionsudbetalingerne. Samtidig sikres det, at der ikke vil være en skattemæssig fordel ved at flytte til Frankrig med sin pension, da pensionen fortsat vil blive beskattet i Danmark.

Derudover forventes en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst at betyde, at danske virksomheder i Frankrig får væsentlige færre administrative byrder og forbedrede vilkår, der er på niveau med deres konkurrenters fra andre lande.

 

En postitiv skatteminister

Skatteminister Karsten Lauritzen har fået tilsagn om opbakning fra flere partier i Folketinget til den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig.

Jeg er overbevist om, at den model, vi og franskmændene har indgået en principerklæring om, er den bedst mulige for Danmark. Den vil fjerne den urimelige dobbeltbeskatning, som danske pensionister i Frankrig vil opleve. Samtidig vil indgåelsen af en DBO med Frankrig styrke danske virksomheders muligheder for at operere på et af de største markeder i Europa. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det efter et konstruktivt forhandlingsforløb med franskmændene er lykkedes at lande et kompromis om beskatningen af pensionerne, som et bredt flertal i Folketinget kan bakke op om”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

 

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

➤ Find din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.