Udgivelsesdato: 15. maj 2019

Deleleasing - betingelser og faldgruber

Skatterådet har netop offentliggjort et styresignal, der gennemgår betingelserne for, at en arbejdsgiver og en lønmodtager kan indgå en aftale om leje af den samme bil.

Altså en dele- eller splitleasing aftale.

 

splitleasing


Siden 2001 har skattemyndighederne anerkendt deleleasingaftaler, hvor princippet er, at to parter deler udgifterne til den samme bil. Fordelen ved et deleleasingarrangement er, at det er muligt for en lønmodtager at få rådighed over en firmabil, uden at blive beskattet af fri bil. Det kræver dog, at lønmodtageren selv betaler for privat kørsel.

Skatterådets styresignal indeholder en gennemgang af de skattemæssige betingelser for, at deleleasing kan godkendes, og det indeholder samtidig en gennemgang af konsekvenserne, hvis betingelserne ikke er opfyldte.
Styresignalet skal ses i lyset af det sidste, nemlig at i praksis har deleleasingaftalerne ikke altid været overholdte, hvilket har resulteret i beskatning af fri bil.

 

Betingelser for anerkendelse af deleleasing aftaler
De samlede betingelser for, at en deleleasing ordning kan godkendes fremgår af praksis fra de seneste godt 15 år. Vi redegør for dem i korte træk og knytter et par kommentarer til.

  • Der skal være to separate, skriftlige aftaler:
  1. En aftale mellem leasingselskab og arbejdsgiver, der overvejende vedrører arbejdstiden og dermed den erhvervsmæssige kørsel.
  2. En aftale mellem leasingselskab og medarbejder, der vedrører medarbejderens fritid og dermed den private kørsel.
  • Der skal ske en løbende regulering af fordelingen af leasingydelserne
  • Leasingydelserne skal af hver leasingtager betales direkte til leasingselskabet. Arbejdsgiver kan derfor ikke som udlæg betale den ansattes andel af leasingydelserne og efterfølgende opkræve dem via lønnen. Desuden må hver part kun hæfte for egne forpligtelser over for leasingselskabet.
  • Der skal løbende føres et detaljeret kørselsregnskab fordelt på henholdsvis privat- og erhvervsmæssig kørsel.
  • Leasingselskabet skal betale samtlige omkostninger vedrørende leasingbilen. Heri ligger, at der skal foretages en løbende afregning og fordeling af samtlige udgifter i et deleleasingarrangement, hvilket betyder både de ekstraordinære førstegangsydelser, de ordinære leasingydelser samt driftstillæg m.v. Den løbende afregning skal ifølge praksis ske månedligt og afspejle den faktiske fordeling mellem privat og erhverv.

Vær opmærksom på, at hvis arbejdsgiver alene afholder nogle af bilens udgifter, så vil nogle af disse også vedrøre den ansattes private kørsel. Det er en af de områder, hvor aftalen kan blive underkendt, og hvor det kan medføre beskatning af fri bil.

 

Hvis betingelserne for deleleasing ikke overholdes
Hvis en aftale om deleleasing ikke overholdes, beskattes medarbejderne af værdi af fri bil efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, da medarbejderen anses for at have rådighed over bilen til privat kørsel.
Lønmodtagerens egne betalte leasingydelser til leasingselskabet fragår dog i beskatningsgrundlaget som egenbetaling, hvis man kan dokumentere, at betaling er sket med beskattede midler.


Sammensat kørsel
Sammensat kørsel er den situation, hvor erhvervsmæssig og privat kørsel blandes. Her er der fortsat ikke taget direkte stilling i styresignalet, men skattestyrelsen har en række bemærkninger. Vi beskriver sammensat kørsel med nedenstående eksempel og dermed den problematik, der opstår:


En leasingtager kører erhvervsmæssigt fra A til B og på hjemturen fra B til A foretager vedkommende en omvej på 20 kilometer til C – denne kørsel til C er privat kørsel. Herved opstår spørgsmålet, om det er omvejen på de 20 kilometer, der skal betragtes som privat kørsel, eller om det er hele turen fra B til A, der skal betragtes som privat kørsel.


Som sagt er der ikke taget direkte stilling til denne problemstilling i styresignalet, men skattestyrelsen bemærker dog, at kørsel til værksted, tankstationer m.v. må vurderes i forhold til den kørsel, den sker i tilknytning til. Hvis bilen for eksempel skal tankes på vej til arbejde eller i forbindelse med anden privat kørsel, vil strækningen til tankstationen ligeledes være privat.


Erhvervsmæssig kørsel er kørsel omfattet af ligningslovens § 9B, og kan kun være kørsel i forhold til medarbejderens ansættelse hos den arbejdsgiver, der har indgået den erhvervsmæssige deleleasingaftale.

 

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen.

 

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

➤ Find din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.