Udgivelsesdato: 11. april 2019

Omregistrering af Iværksætterselskaber - IVS

Iværksætterselskabet - IVS-selskabsformen er afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophører en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone.

Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så kan selskabet fortsætte som hidtil i 2 år, men du bør søge faglig hjælp i forbindelse med omregistrering til ApS. 

IVS (1)

Hvad er et Iværksætterselskab?

Et Iværksætterselskab - forkortet IVS - er reelt et kapitalselskab. Et kapitalselskab giver en række fordele i forhold til personligt ejede virksomheder. Den nedre grænse for selskabskapital i et IVS er, som nævnt ovenfor, på blot 1 krone.

Det betyder, at alle har kunnet starte et Iværksætterselskab for kun 1 krone, og det skulle, i følge det oprindelige lovforslag helt tilbage i januar 2014, gøre det lettere at starte sin egen virksomhed uden at skulle investere de 50.000 kroner, der indtil nu har været den nedre grænse for kapitalens størrelse i et Anpartsselskab - ApS. Det skulle altså være lettere at blive og være iværksætter.

 

Bekymringer for selskabsformen

Selskabsformen mødte allerede dengang bekymring - ikke for iværksætterriet generelt, men primært på grund af mulighederne for misbrug: 

  • Ejere af kapitalselskaber hæfter nemlig som udgangspunkt kun for den selskabskapital, som selskabet oprettes med. For Iværksætterselskaber gælder, at selskabet kunne oprettes med en selskabskapital på helt ned til 1 krone.

  • Selskabet kunne herefter optage gæld, undlade at betale skat og moms, og herefter erklære sig konkurs ved tvangsopløsning.
  • Ejeren hæftede kun for selskabskapitalen på 1 krone.

 

Hvad er ændret?

  • Folketinget har, med 101 stemmer for og 5 stemmer imod pr. 9. april 2019, vedtaget at afskaffe selskabsformen Iværksætterselskab - IVS.
  • Ændringsloven træder i kraft et par dage efter vedtagelsen. Det vil herefter ikke være muligt at stifte nye IVS'er - heller ikke som led i en fusion.
  • Allerede oprettede IVS'er vil have 2 år til at omregistrere sig til et anpartsselskab, dvs. omregistrering skal ske inden ca. 15. april 2021.
  • Overholder IVS'et ikke fristerne for omregistrering, vil selskabet, efter en kort rykkerproces, blive sendt til tvangsopløsning.
  • Kapitalkravet til et Anpartsselskab sænkes samtidig fra 50.000 kroner til 40.000 kroner.

 

Omregistreringsprocessen fra IVS til ApS

Der er siden 2014, hvor loven blev vedtaget, oprettet mere end 40.000 Iværksætterselskaber. Disse skal nu omregistreres til ApS eller opløses.

Beslutning om omregistrering til ApS skal tages af generalforsamlingen med samme krav til flertal, som gælder for vedtægtsændringer, hvilket vil sige med 2/3 flertal.

Selskabets vedtægter skal på dette tidspunkt ændres for punkterne vedrørende selskabsbetegnelsen (IVS til ApS) og kapitalkravet. Selskabet skal generelt opfylde kravene til anpartsselskaber efter selskabsloven, herunder have en kapital på minimum 40.000 kr.

Som grundlag for generalforsamlingens beslutning om omregistrering skal der udarbejdes en vurderingsberetning, jf. Selskabslovens § 37.

 

En fordel med revideret årsrapport

Der har under lovbehandlingen i Folketinget været stor debat om det hensigtsmæssige i helt at afskaffe selskabsformen IVS. Flertallet for afskaffelse blev dog opretholdt.

Et resultat af debatten var dog et ændringsforslag fra Erhvervsministeren, hvorved et IVS kunne undlade vurderingsberetningen, hvis selskabets seneste reviderede årsrapport udviste en samlet kapital (indskud og reserver) på minimum 40.000 kr. Selskabet skal offentliggøre en erklæring om, at kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.

En "Revideret årsrapport" omfatter i denne sammenhæng både revision og udvidet gennemgang. Revisionspåtegningen hhv. erklæringen om udvidet gennemgang på den seneste årsrapport skal være uden modifikationer og selskabets balancedag på denne årsrapport må ikke ligge mere end 5 måneder forud for beslutning om vedtægtsændringen.

Det medfører, at et IVS-selskabs årsrapport for 2018 eller 2019 skal være revideret eller have erklæring om udvidet gennemgang uden modifikationer for at Iværksætterselskabet vil kunne undlade vurderingsberetningen for omregistreringen. Det vil også være muligt at vente til aflæggelsen af et revideret regnskab for 2020 indtil IVS'et omregistreres, hvis dette regnskab aflægges inden (ca.) 15. april 2021.

 

Din revisor hjælper dig

Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så kan selskabet som sagt fortsætte som hidtil i 2 år, men du skal være opmærksom på, at du skal omdanne det til et ApS eller lukke det ned inden for de 2 år. 

At omregistrere et selskab kan være en omfangsrig proces, der kræver god planlægning. Vi anbefaler derfor kraftigt, at du tager en dialog med en revisor inden du træffer det endelige valg.

I Dansk Revision har vi stor erfaring med omdannelse af selskaber, og du får brug for kvalificeret hjælp, hvis du vil omdanne dit selskab. Du er altid velkommen til at kontake os.

Ring på +45 44 35 61 00 eller send en mail, så kontakter vi dig. Du kan også finde den lokale revisor her.

 

Ændringsloven til Selskabsloven og årsregnskabsloven kan i øvrigt ses via dette link.

 

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

➤ Find din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

 


Indholdet på www.danskrevision.dk er kun ment som information af generel karakter, og det kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet heller ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.