Udgivelsesdato: 1. april 2019

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder

Energiforligskredsen har netop indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Aftalen forenkler reglerne og giver lavere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme.

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for borgerne og for klimaet. Bedre udnyttelse af overskudsvarme kan reducere varmeomkostningerne for forbrugerne og reducere brugen af fossile brændsler. I alt afsættes der fra 2020 133 mio. kr. til formålet.

 

 tepotter

Den indgåede aftalen lægger op til en forenkling af de eksisterende regler, og et helt konkret eksempel er, at den såkaldte værdiafgift på 33 pct. af virksomhedens indtægter fra overskudsvarmen omlægges til en fast afgift på 25 kr. pr. GigaJoule (GJ). Det skal være medvirkende til at reducere usikkerheden om, hvor meget der skal betales i afgift på den udnyttede overskudsvarme.

En ny certificeringsordning betyder desuden, at virksomheder, der opfylder krav fra Energistyrelsen, får lavere afgiftssatser på 10 kr. pr. GJ.

Aftalepartierne er endvidere enige om, at der af hensyn til klimaet og fjernvarmeforbrugerne skal være prisregulering. Derfor har aftalepartierne bedt Skatteministeriet og Energi,- Forsynings- og Klimaministeriet om at gå i dialog med brancheorganisationerne på området.

Dialogen skal sikre, at der vælges en model, som på en rimelig måde gavner både klimaet og forbrugerne, men også de virksomheder, der skal levere overskudsvarmen.

Det er forventningen, at den præcise model for prisregulering fastlægges i efteråret 2019, så lovforslaget kan vedtages herefter.

 

Ønsker du hjælp til at overskue energiafgifterne i din virksomhed, så er du altid velkommen hos Dansk Revision - Du er også altid velkommen til at spørge os - det koster ikke noget.

 

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

➤ Find din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.