04

29-04-2019

Beskatning af veteranbiler skal forenkles

Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Får at opnå veteranbilstatus, skal veteranbiler nemlig fremstå som de gjorde, første gang de rullede ud over kantstenen for mindst 35 år siden. Gør de ikke det, så bortfalder...

23-04-2019

Gavekort - nye momsregler fra 1. juli 2019

De ændrede regler om moms på gavekort er nu endeligt vedtaget. Reglerne skulle være trådt i kraft 1. januar 2019, men blev udsat på grund af indsigelser fra erhvervslivet. Udsteder du gavekort i dag - eller vouchers som det hedder i fagsproget - skal du således...

16-04-2019

Nye regler for firmakørsel i varebil

Den 8. juni 2018 vedtog Folketinget en ændring af godskørselsloven, som indebærer nye regler for varebiler. Færdselsstyrelsen har udmøntet reglerne i tre bekendtgørelser, som trådte i kraft d. 1. november 2018. Visse bestemmelser trådte dog først i kraft den 1. januar 2019, og andre tr...

11-04-2019

De væsentligste ændringer til årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven er blevet ændret. Der er en række områder at være opmærksom på, og ændringerne betyder blandt andet, at det for nogle områder kan det være nødvendigt at ændre regnskabspraksis eller give nye oplysninger i en note.    <...

11-04-2019

Omregistrering af Iværksætterselskaber - IVS

Iværksætterselskabet - IVS-selskabsformen er afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophører en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone. Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så kan selskabet fo...

09-04-2019

Fakta om IVS´er - Iværksætterselskaber

Iværksætterselskabet - IVS-selskabsformen er afskaffet med en ændring af selskabsloven 9. april 2019. Hermed ophører en æra, hvor det var muligt at starte et selskab op med en selskabskapital på 1 krone. Hvis du i dag er indehaver af et IVS, så...

05-04-2019

Spørg din familie, hvis banken vender tommelfingeren nedad

Hvis du gør det, så er du en af de mange virksomhedsejere, der forsøger alternative finansieringsformer, og mere end hver fjerde revisor oplever, at små og mellemstore virksomheder søger mod netop alternative finansieringsformer i forhold til banker og kreditinstitutter......

01-04-2019

Aftale om overskudsvarme gavner virksomheder

Energiforligskredsen har netop indgået en aftale om at fremme brugen af virksomhedernes overskudsvarme. Aftalen forenkler reglerne og giver lavere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme. Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre ti...