Udgivelsesdato: 15. marts 2019

Fravalg af revision er et problem

På 10 år er antallet af selskaber, der har fravalgt revision og andre erklæringer med sikkerhed steget fra 745 i 2007 til godt 135.000 i 2017.

Hvis det antages, at disse selskaber ville have fået advarsler om usikkerheder i regnskabet fra revisoren i samme omfang, som de selskaber, der fortsat har en revisorerklæring på regnskabet, ville det betyde, at næsten 11.000 selskaber havde fået én advarsel fra revisoren i regnskabet.

 

fokus skat

I 2006 fik en række selskaber i Danmark muligheden for at fravælge revisionen. I 2011 blev grænsen for, hvornår selskaber kan fravælge revision hævet. Og i 2013 fik selskaberne mulighed for at få foretaget en udvidet gennemgang af regnskabet hvor revisor, ligesom i revisionen, kan komme med alle typer anmærkninger, i stedet for en mere omfattende revision.

Siden 2006 er antallet af selskaber i Danmark, der ikke bliver revideret, får udvidet gennemgang eller review, steget markant fra 12 i 2006 til 135.294 i 2017 - særligt med en markant stigning fra 2012 til 2013 på 62 pct. Således havde fem gange så mange selskaber fravalgt at få foretaget revision, udvidet gennemgang eller review af deres regnskab i 2017 ift. 2012

 

At en stor andel af regnskaberne ikke er revideret betyder, at en lang række forhold ikke kommer frem for offentligheden omkring eventuel usikkerhed om selskabernes økonomiske status, regnskabets indhold eller eventuelle lovovertrædelser fra ledelsen.

Det skyldes at en række af disse selskaber formodentlig have fået mindst én anmærkning i revisors påtegning på regnskabet, hvis en revisor havde foretaget revision, udvidet gennemgang eller review af regnskaberne.


Omfanget af mistede anmærkninger, som følge af det stigende fravalg af revision, estimeres på baggrund af en konservativ vurdering. Det antages, at den samme andel, dvs. 8 pct., af regnskaber der ikke er blevet revideret ville have fået mindst én anmærkning, hvis en uafhængig tredjepart havde udført revision, udvidet gennemgang eller review. Det svarer til, at ud af de 135.294 regnskaber, der ikke blev revideret i 2017, ville være der være givet mindst én anmærkning i 10.825 regnskaber.


Da der netop er tale om en konservativ vurdering betyder det en risiko, for at det faktiske antal af mistede anmærkninger, som ikke kommer frem til offentligheden er væsentlig højere. De selskaber, der fravælger, er mindre selskaber, hvor risikoen for at revisor ville give en anmærkning i revisorpå- tegningen er højere. 

 

Udviklingen er med til at skabe usikkerhed og mistillid i erhvervslivet og gøre det sværere for myndighederne at holde styr på, hvad der foregår i virksomhederne. Når selskaberne fravælger revision, betyder det jo, at en masse usikkerhed om selskabernes økonomiske situation bliver skjult for omverdenen og fra dem, der bruger regnskaberne fx bankerne, leverandørerne og skattevæsenet, der kan resultere i tabte penge. Og for de, der fravælger, kan det i sidste ende betyde, at de kommer til at betale højere renter for deres lån og kreditter”, siger Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

 

Fakta om lempelse af revisionspligt


Revisionspligten er blevet lempet i flere omgange.

Før 2006: Alle regnskabsklasse B-virksomheder er omfattet af revisionspligt.
Fra 2006: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 3 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision.
Fra 2011: Regnskabsklasse B-virksomheder med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at fravælge revision.
Fra 2013: Regnskabsklasse B-virksomheder med mere end 8. mio. kr. i nettoomsætning får mulighed for at vælge mellem udvidet gennemgang og revision.
Holdingselskaber sidestilles med klasse B-virksomheder i forhold til revisionspligten, så holdingselskaber med op til 8 mio. kr. i nettoomsætning på ”koncernniveau” får mulighed for at fravælge revision.

Kilde: FSR - danske revisorer

 

 

➤ Har du spørgsmål? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.