Udgivelsesdato: 18. marts 2019

Biler, registreringsafgift og WLTP-metode…

Den seneste tid har der været usikkerhed om, hvorvidt den nye WLTP-metode, der er en ny EU-bestemt og mere retvisende metode til at opgøre bilernes brændstofforbrug, ville få bilafgifterne til at stige.

Sådan skriver Skatteministeriet.

 

ford

Du kan imidlertid trække vejret helt roligt, hvis du står over for at skulle købe ny bil, idet regeringen og Dansk Folkeparti vil sikre ro om bilafgifterne ved at forlænge den nuværende overgangsordning frem til udgangen af 2020. Overgangsordningen stod til at udløbe den 1. april 2019, hvilket potentielt kunne betyde, at nogle biler ville blive dyrere.

Konkret er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at den gældende overgangsordning, hvor brændstofforbruget opgøres efter den hidtidige NEDC2-metode tillagt 10 pct., forlænges indtil udgangen af 2020. Forslaget betyder, at der ikke pr. 1. april 2019 sker ændringer i den måde, hvorpå brændstofforbruget og bilafgifterne for nye biler fastsættes.

Lovforslaget, der udmønter forlængelsen af den gældende overgangsordning skal hastebehandles i Folketinget, så det kan træde i kraft senest den 1. april 2019.

 

➤ Har du brug for hjælp til at finde rundt i alle afgifterne? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.