Udgivelsesdato: 25. februar 2019

Statsligt IT-system til tiden

Fjerde del af SKATs nyt gældsinddrivelsessystem er nu udviklet, og der bliver, i følge Skatteministeriet, arbejdet hårdt på at få inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige tilbage - ikke bare på sporet, men direkte på skinner.

Fjerde del er samtidig den sidste del af det nye gældsinddrivelsessystem, og det er netop blevet afleveret til skatteforvaltningen. Det betyder, at flere danskere fremover må forvente, at deres gæld til det offentlige vil blive inddrevet.

Taxes -2638811_640

Udviklingen af det nye gældsinddrivelsessystem, der skal tage over efter EFI, er sket i etaper, og nu er fjerde og sidste etape klar efter mere end to års udvikling. Dermed kan der sættes et flueben ud for langt de fleste og vigtigste funktioner, som det nye IT-system, skal indeholde.

Tidligere har SKAT bygget deres IT-systemer ud fra ideen om ét stort og altfavnende system, men denne gang har tilgangen til udviklingen af det nye gældsinddrivelsessystem været markant anderledes.

Det nye gældsinddrivelsessystem er nemlig løbende blevet udbygget med nye funktioner i flere etaper. På den måde har man villet sikre, at de enkelte funktioner fungerer og passer til systemet. Derudover vil der fremadrettet ske tilpasninger til systemet, så det følger med tiden og lovgivningen på gældsområdet.

Vi har brugt en anden opskrift til at udvikle det nye gældsinddrivelsessystem, end man tidligere har benyttet sig af. I dag kan vi se, at det har været den helt rigtige tilgang. Vi kan nu med sikkerhed sige, at vi henter gælden hjem på et lovligt grundlagt, og alle de vigtigste funktioner til at få pengene i kassen som modregning i overskydende skat, lønindeholdelse og afdragsordninger er nu udviklet og klar til for alvor at blive taget i brug”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

 

IT-system til tiden

Jeg tør næsten ikke sige det, for de fleste vil sikkert ikke tro mig, men det er stort set lykkedes at udvikle et statsligt it-system til tiden – og uden at regningen denne gang er løbet løbsk. Omvendt er jeg også meget bevidst om, at vi ikke har eller får en perfekt gældsinddrivelse i morgen. Det er fortsat et langt sejt træk at få danskerne til at betale den gæld, de skylder. Ikke mindst fordi, at mange af dem simpelthen ikke har betalingsevne. Og det er jo som bekendt svært at klippe håret af en skaldet”, slutter skatteministeren. 

Automatisk inddrivelse af gæld i det tidligere it-system EFI blev tilbage i august 2015 suspenderet, efter at Rigsrevisionen havde konstateret, at der blev inddrevet gæld på et ulovligt grundlag.

 

➤ Har du spørgsmål? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.