Udgivelsesdato: 13. februar 2019

Regeringen har fremlagt 42 initiativer, der skal gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark.

”Virksomhederne skal fokusere på at drive deres forretning og ikke på indberetninger og krav fra det offentlige. Det kan de, når byrderne bliver lettet, og derfor er det en mærkesag for regeringen” Sådan skriver regeringen i sit netop offentliggjorte udkast om mindre bureaukrati – mere vækst - Udspil til at lette snærende regler og administrative byrder for virksomhederne.

 Christiansborg

Regeringen har således fremlagt 42 initiativer, der skal gøre det enklere at drive virksomhed i Danmark. Erhvervsminister Rasmus Jarlov udtaler i den forbindelse: ”Regeringen har løbende lettet skatter og afgifter for danske virksomheder. Det vil vi fortsætte med. Men udspillet her handler ikke om skatte- og afgiftslettelser. Det handler om at reducere bureaukrati. Virksomheder skal kunne fokusere på deres forretning i stedet for at skulle bruge tiden på at udfylde skemaer og navigere efter unødigt komplicerede regler”.

FSR – danske revisorer er enig i, at bedre digitale løsninger og en skattemappe er rigtig gode tiltag, som regeringen foreslår som dele af det nyt byrdeudspil, men omvendt vil yderligere reduktioner i årsregnskabet medføre mere bøvl for de mindre virksomheder og fordyre deres finansiering i banken.

I Dansk revision skriv vi november sidste år om regeringens planer op at fjerne byrder for 4. mia kroner.

Og lettelser er på vej siger Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk redaktør i FSR – danske revisorer, og uddyber: ”Mange virksomheder og deres revisorer vil få gavn af at samle data i skattemappen. Det har længe været en efterspurgt løsning og vil forhåbentlig spare nogle sagsgange i forhold til at finde oplysninger, og dermed gøre hverdagen nemmere for mange af landets virksomheder”, men han holder samtidig fast i, at et forslag om årsregnskab vil fordyre SMV’ernes finansiering.

For der er nemlig også et forslag om et eftersyn af årsregnskabsloven, som skal afdække virksomhedernes og brugernes behov for regnskabsoplysninger, og undersøge om disse behov kan opfyldes med en simplere lovgivning med færre undtagelser og valgmuligheder.

Meningen med en forenkling er at gøre livet nemmere for virksomhederne i deres hverdag. Forslaget om et eftersyn tager udgangspunkt i en tese om, at en reduktion er lig en forenkling. Så enkel er verden desværre ikke altid. At reducere markant i årsregnskaberne vil få den stik modsatte effekt – det vil medføre mere besvær", siger Tom Vile Jensen og uddyber: ”Adgangen til regnskabsdata øger gennemsigtigheden, og gennemsigtighed giver færre omkostninger for alle parter. Virksomhederne bruger regnskabsdata til at beskytte sig mod unødige tab ved "dårlige" kunder, og årsrapporten er afgørende for at få finansiering. Så et eftersyn med ensidigt fokus på at reducere mængden af information, bør regeringen tage af bordet. Målet bør i stedet være at skabe bedre data til gavn for væksten i erhvervslivet”, slutter Tom Vile Jensen.

Du kan læse hele regeringens udspil her

 

 

➤ Har du spørgsmål? Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 


Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.