Udgivelsesdato: 2. januar 2019

Den 1. januar 2019 afskaffes emballageafgift på pvc-folier.

SKAT oplyser, at emballageafgiften på pvc er afskaffet pr. 1. januar 2019 for de virksomheder, der i dag betaler emballageafgift.

Den ændring medfører, at virksomhederne herefter ikke skal betale afgift for folier fremstillet af blød polyvinylchlorid (pvc) til emballering af levnedsmidler. Den afgift udgjorde i 2018 20,35 kr. pr. kg.

grøntsager

SKAT oplyser desuden, at de omfattede virksomheder automatisk bliver afmeldt registreringen fra 2019 og frem og fremhæver samtidigt, at der selvfølgelig skal betales afgifter for december 2018.

Dette sker som vanligt via "tast selv erhverv" senest den 15. januar 2019.

 

Fakta om love og regler

Reglerne om, at emballageafgiftsloven på pvc-folier fjernes, står i lov nr. 1434 af 5. december 2018 om ændring af emballageafgiftsloven og opkrævningsloven og om ophævelse af pvc-afgiftsloven. Ændringsloven fjerner emballageafgiftslovens § 2 d.

 

Er du i tvivl?

Kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

 

 

➤ Har du spørgsmål, så kontakt din lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - Hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.