Udgivelsesdato: 19. december 2018

"Et opgør med fejl, forkerte angivelser og decideret fusk". Så klar i mælet er Skatteminister Karsten Lauritzen om afskaffelsen af den såkaldte selvanmelderordning for køretøjer på eksportområdet.

Og han står ikke alene. Samtlige af Folketingets partier er enige om at afskaffe selvanmelderordningen for køretøjer, der eksporteres.

 bil

Samtlige af Folketingets partier er enige om at afskaffe den såkaldte selvanmelderordning på eksportområdet. Selvanmelderordningen er den ordning, hvor bilbranchen hidtil selv har vurderet værdien af de biler, der eksporteres.

Skatteminister Karsten Lauritzen udtaler i den forbindelse, at han helst vil finde løsninger, der ikke rammer erhvervslivet uforholdsmæssigt hårdt. Omvendt pointerer han, at man i lyset af de udfordringer, der er blevet afdækket omkring selvanmelderordningen, har vurderet, at den ikke kan videreføres i sin nuværende form.

Skatteministeren erkender, at en ændring ikke kan ske fra den ene dag til den anden, ”men nu sætter vi processen i gang”, siger Karsten Lauritzen.

En konkret model, der indebærer en afskaffelse af selvanmelderordningen, vil skulle kvalificeres yderligere. Derfor vil den tidligst kunne implementeres i 2020. Modellen vil i udgangspunktet betyde, at opgaven med at værdifastsætte køretøjer til eksport overgår til Motorstyrelsen.

 

Yderligere stramninger

Skatteministeren har samtidig fået opbakning fra Folketingets partier til at se nærmere på importområdet. Som en naturlig følge deraf, er der nu igangsat et arbejde med at undersøge området. Når undersøgelsens resultater foreligger, vil ministeren og de øvrige partier drøfte, hvilke initiativer der skal igangsættes. Der forventes også en evaluering af stramningerne på leasingområdet færdig i starten af det nye år.  

”Det er vigtigt for mig – og det noterer jeg mig, at Folketingets partier er enige i – at vi får et fuldt dækkende billede af de problemer, der kan være på motorområdet med fejl, forkerte angivelser og decideret fusk. En af grundene til, at vi oprettede en selvstændig Motorstyrelse var netop at få et større fagligt og ledelsesmæssigt fokus på området, end det var tilfældet i det gamle SKAT. Nu skal vi være sikre på, at vi også har nogle regler, som er hensigtsmæssige, og som vi kan stå på mål for. Det er jeg glad for, at Folketingets partier er enige i, og at de er klar til at stramme op”, siger Skatteminister Karsten Lauritzen.

Ministeren indkalder Folketingets partier til drøftelser i starten af det nye år med henblik på i foråret 2019 at lave en egentlig politisk aftale på motorområdet.

Kilde: SKAT

 

 

➤ Har du spørgsmål, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.