Udgivelsesdato: 29. november 2018

Byrder for 4 milliarder

Regeringen har et overordnet mål om at fjerne byrder for 4 milliarder kroner hos de danske virksomheder, men det kniber, for mange virksomheder og revisorer kæmper fortsat med de digitale indberetninger.

En nylig undersøgelse fra oktober i år afslører, at tre ud af fire revisorer oplever, at de samlede administrative byrder i forbindelse med indberetninger til det offentlige er stigende, og samtidig vurderer over halvdelen af revisorerne, at digitaliseringen har gjort indberetningerne mere tidskrævende -  blandt andet på grund af dårlige IT-systemer i det offentlige. Og det kniber med at lukke systemhullerne.

 omg

”Hvis regeringen vil reducere byrderne med 4 mia. kr., så er den altså nødt til at gøre IT-systemerne bedre. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at byrder ikke kun er et spørgsmål om regler. Det er i høj grad også et spørgsmål om de systemer, som administrerer reglerne. Når vi taler lempelse af virksomhedernes byrder, så er der et enormt potentiale i at finde kosten frem og gå i krig med gruset i det offentlige IT-maskineri.” Så direkte er kritikken fra erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen

Men det er ikke kun regler, der resulterer i byrder. Det er også de IT-systemer, virksomhederne skal bruge for at overholde reglerne, som kan koste tid og give frustrationer. Der er flere initiativer, som sætter fokus på et helhedsbillede af virksomhedernes byrder. Eksempelvis afsluttede Regeringens ’Virksomhedsforum for enklere regler’ sidste sommer et tema om digitalisering. Det resulterede i 42 forslag til forenklinger for virksomhederne, hvor de fleste gik på de konkrete systemer og ikke reglerne bag. 33 af disse forslag har status som gennemføres – helt eller delvist, men det er kun 3 forslag, som på nuværende tidspunkt er implementeret.

 

Brug for bedre brugeroplevelse.

”Når vi taler om digitalisering, så er brugeroplevelsen et centralt element. Hvorfor? Fordi en god brugeroplevelse pakker komplicerede regler og processer ind og gør dem lettere at gå til. Hvis brugerne i stedet oplever, at tandhjulene kører trægt, eller at de har svært ved at forstå den løsning, de skal indberette i, så kan den oplevelse sættes direkte ind på byrdekontoen,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Samlet ser vi et stort potentiale i at mindske byrderne for virksomhederne alene ved at fokusere på brugeroplevelsen. En del af brugeroplevelsen er også, at man oplever en sammenhæng i de offentlige løsninger og ikke skal indtaste de samme oplysninger til flere forskellige myndigheder. Dobbeltindtastninger af de samme oplysninger koster tid og er uforståelige for brugerne.”


Kun toppen af isbjerget.

Indberetningerne til det offentlige fylder meget i debatten om virksomhedernes byrder. FSR – danske revisorers undersøgelse dækker revisorernes vurdering af indberetningsbyrderne, men de samme problemstillinger gør sig formentlig gældende på en lang række områder for virksomhederne, hvor revisorerne typisk ikke er involveret, eksempelvis områder som løn, ferie, sygdom og barsel.

”Derfor er det vigtigt, at man ser samlet på, hvor virksomhederne oplever byrder med krav, regler og systemer i dagligdagen,” slutter Tom Vile Jensen.

 

Slip for det administrative bøvl.

Vil du gerne slippe for administrativt bøvl, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision. Vi kan så meget mere end revision – vi kan faktisk hjælpe dig med alt inden for de økonomiske områder i din virksomhed. Det er ikke sikkert, at vi kommer hurtigere frem i de offentlige It-systemer, men vi er grundige og tålmodige og vi sørger for at tingene sker så kan du koncentrere dig om at udvikle din forretning.

 

 

➤ Har du brug for rådgivning om dine eller din virksomheds muligheder, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.