Udgivelsesdato: 27. september 2018

Flere virksomheder har overskud på over en million

Der findes mange mindre selskaber i Danmark, og det ser ud til, at det går godt. 38.400 virksomheder har et overskud på over en million!

Og det er glædeligt, i hvert tilfælde hvis vi spørger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

 udvikling

Tom Vile Jensen fremhæver, at Danske virksomheder står bedre rustet efter finanskrisen:

”Vi kan glæde os over, at der er betydeligt flere selskaber med mio.-overskud i dag, end der var for 10 år siden før krisen. Faktisk er der tale om næsten en fordobling siden vinteren 2010. Desværre er det en lavere andel af selskaberne i Danmark, så vi skal finde forklaringen i den store vækst i antal selskaber over de seneste 10 år”.

I januar 2008 var der omkring 29.600 selskaber med millionoverskud, hvilket på blot to år frem til januar 2010 faldt med 8.900 til cirka 20.700 selskaber. I juli 2018 er antallet imidlertid steget til næsten 38.400 selskaber, hvilket er næsten dobbelt så mange, som ved bunden og 8.400 flere end før krisen.

Lægger vi snittet på nul og ser på, hvor mange der har henholdsvis overskud og underskud, så ser vi, at det i juli 2018 var 64 procent af selskaberne, der noterede et overskud i seneste regnskabsår, mens 32 procent præsterede et underskud. Det svarer til 154.000 selskaber med overskud og 77.000 med underskud samt 10.000 selskaber med et resultat på 0 kroner.

”Det er flot at andelen af selskaber med overskud er dobbelt så stort som andelen med underskud. Og ser vi bort fra selskaber med over- og underskud på mindre end 100.000 kroner så er det mere end tre gange så mange med overskud som underskud”, slutter Tom Vile Jensen.

 

 

➤ Læs hele undersøgelsen her

➤ Har du brug for rådgivning om optimal drift af din virksomhed, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.