Udgivelsesdato: 21. juni 2018

Større fradrag for udgifter til forskning og udvikling

Der er vedtaget en gradvis stigning i fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Reglerne om fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed fremgår af ligningslovens § 8 B. Det drejer sig typisk om udgifter til løn, råstoffer, leje af laboratorie m.v. Generelt udgifter, der anvendes til forsøgs- og forskningsaktiviteter.

 

 forskning

Den gradvise stigning består i, at udgifter til forskning og udvikling i årene 2018 – 2019 kan fratrækkes eller afskrives med et beløb svarende til 101,5 % af anskaffelsessummen. For indkomståret 2020 er det tilsvarende procenttal 103.  For indkomstårene 2021 og 2022 er procenttallet 105. For indkomstårene 2023 – 2025 er procenttallet 108 og for indkomståret 2026 samt fremad er procenttallet 110. Man får med andre ord større fradrag for de afholdte udgifter.

Det kan tilføjes, at reglerne i ligningslovens § 8 X om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter, ikke ændres som følge af ændringen af reglerne i ligningslovens § 8 B.  

Ændringen af ligningslovens § 8 B træder i kraft 1. juli 2018, men har reelt tilbagevirkende kraft, da den har virkning fra og med indkomståret 2018. 

 

 

➤ Få yderligere inspiration og information

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.