Udgivelsesdato: 31. maj 2018

Elafgiften på rumvarme m.v. nedsættes for virksomheder og private

Momsregistrerede virksomheder får godtgjort 15 øre pr. kWh yderligere af den elafgift, der anvendes til rumvarme, aircondition samt varmt vand. Private med elvarme skal betale tilsvarende mindre i elafgift. 

Folketinget vedtog nemlig medio maj en nedsættelse af afgiften på elektricitet, der anvendes til rumopvarmning mv. Lovændringen har betydning for momsregistrerede virksomheder, der anvender el til rumvarme og private husstande, der opvarmer deres bolig med el.

 

energiafgifterFor private, der er registreret med elvarme hos deres forsyningsselskab, betyder lovændringen, at de automatisk får nedsat prisen på deres elektricitet.

For momsregistrerede virksomheder, der anvender el rumvarme mv., betyder lovændringen, at de får mulighed for at søge om yderligere godtgørelse af elafgift på momsangivelsen.

Virksomheder
Momsregistrerede virksomheder (bortset fra de såkaldte bilagsvirksomheder), der anvender elektricitet til proces såsom belysning, drift af maskiner, tekniske anlæg, computere m.v. kan, via momsangivelsen, få godtgjort 91 øre pr. kWh af elafgiften. Disse regler berøres ikke af de nye ændrede regler.

Alle momsregistrerede virksomheder har hidtil kunnet få godtgjort 50,7 øre pr. kWh for elektricitet, der anvendes til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. Denne sats er nu forhøjet til 65,7 øre pr. kWh.

Det kræves dog, at virksomhederne foretager måling af det godtgørelsesberettigede forbrug af elektricitet. Adgangen til den øgede godtgørelse for denne type strømforbrug forudsætter derfor, at virksomheden har opsat bi målere. Bruger en virksomhed f.eks. kvadratmeterregelen eller anden standardregel til at opgøre ikke godtgørelsesberettiget forbrug, får den ikke øget sin godtgørelse som følge af de nye regler, da denne regel er baseret på et fast beløb.

Private
For private sker der en direkte nedsættelse på deres opkrævningen af elafgift til elvarme med 15 øre pr. kWh, hvis de er registreret med elvarme hos deres forsyningsselskab. Afgiftsnedsættelsen sker i så fald på den del af deres årlige elforbrug, der overstiger 4.000 kWh.

Elvarme omfatter i denne sammenhæng opvarmning med f.eks. el-radiatorer, varmepumper, jordvarmeanlæg m.v.

Nedsættelsen gives dog kun, hvis boligen er registreret med elvarme i BBR-registret. Det sker ved henvendelse til kommunen og derefter kan man meddele dette til elforsyningsselskabet.

Ikrafttræden
De nye regler har virkning fra den 1. maj 2018 og indtil 31. december 2019. Hvor meget af elafgiften der godtgøres henholdsvis nedsættes efter denne dato, afhænger af udviklingen i nettoprisindekset og dermed den konkrete størrelse på elafgiften på dette tidspunkt.

For leverancer, hvor afregningsperioden starter inden den 1. maj og afsluttes efter denne dato, sker der en forholdsmæssig nedsættelse af elafgiften henholdsvis må man beregne en forhøjelse af godtgørelsen.

 

➤ Få yderligere inspiration og information

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.