Udgivelsesdato: 23. maj 2018

Det går godt i landets virksomheder

8 ud af 10 af landets revisorer forventer, at den positive økonomiske udvikling vil fortsætte i det kommende halvår, hvilket bakkes op af de seks udvalgte nøgletal.

 

vækst 

Der er langt mellem de revisorer, der forventer økonomisk tilbagegang i erhvervslivet i de kommende seks måneder, og samme positive billede tegnes af de seks udvalgte statistiske nøgletal, der både tegner et øjebliksbillede og forsøger at kigge ind i fremtiden med hensyn til virksomhedernes aktivitet, kapacitet og adgang til finansiering.

”Øjebliksbilledet for aktiviteten hos virksomhederne er en markant vækst i omsætningen på mere end fem procent i 2017. Det er en virkelig flot vækst, og ser vi fremad på ordrerne, er der fremgang i ordresituationen set over det seneste år,” siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør i FSR – danske revisorer.

Virksomhedernes kapacitet til at producere afhænger af deres investeringer og af deres mulighed for at rekruttere de rette medarbejdere.

”Vi ser en stor stigning i antallet af private jobopslag på mere end 10 procent det seneste år til cirka 105.000. Det er det højeste niveau siden foråret 2008, og risikoen for flaskehalsproblemer er steget. Der er allerede betydelige udfordringer med mangel på it-folk, ingeniører og andre med tekniske uddannelser,” siger Tom Vile Jensen.

 

➤ Læs hele analysen

 

➤ Hør mere om dine muligheder

➤ Få yderligere inspiration og information

 

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.