Udgivelsesdato: 13. april 2018

Selvstændige bliver over 90!

Som selvstændig har du helt sikket en ekstra stor tro på, at det du laver lykkes, og at du får succes. Og her bakker vi dig 100% op i Dansk Revision.

Vi har bare et lille råd: Optimismen på din og din virksomheds vegne bør ikke stå i vejen for, at du måske supplerer investeringen i din virksomhed med en klassisk pensionsopsparing.

 

pension (2)

En nyere undersøgelse af de 55-62-årige danskeres forventninger til pensionstilværelsen viser, at gruppen af selvstændige erhvervsdrivende er mere optimistiske end danskerne generelt set. Både når det gælder deres økonomi og øvrige velbefindende.

”De selvstændige skiller sig ud på flere punkter. De forventer at blive ældst – mange af dem langt over 90 år – og de regner i højere grad end andre med at kunne holde deres nuværende levestandard som pensionister. Bekymringerne er også færre, uanset om vi spørger til pengene, ensomhed eller deres helbred,” siger Frank Pedersen, afdelingsdirektør i SEB Pension.

 

Går senere på pension

Undersøgelsen viser samtidig, at de selvstændige ikke har lige så travlt med at skulle på pension som resten af danskerne. Næsten tre gange så mange af de selvstændige vil vente, til de er 70 år.

”Iværksættere og selvstændige har typisk en særlig ild i forhold til deres arbejde. De skelner ikke så skarpt mellem job og fritid, for de to ting smelter for mange af dem sammen. Det er meget klassisk, at du som selvstændig forlader jobmarkedet senere og at overgangen til pensionstilværelsen sker mere glidende. Det farlige er, at mange selvstændige satser på, at det også er virksomheden, der skal brødføde dem, når de stopper med at arbejde,” siger Frank Pedersen.

 

Alt eller intet-strategi

For det er næsten tre gange så mange selvstændige i undersøgelsens gruppe af 55-62-årige, der står med en pensionsopsparing på max. 200.000 kr. Deres penge som pensionister skal komme andre steder fra, typisk fra salget af deres virksomhed.  Og det er en alt for risikabel pensionsstrategi, mener Frank Pedersen.

I Dansk Revision mener vi ikke, at der er noget galt i at tro på sine egne og virksomhedens evner, omvendt kan det være hensigtsmæssigt at overveje en privat pensionsopsparing.

Er du i tvivl, så kontakt den lokale revisor i Dansk Revision – Vi kan mere end blot revision.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.