Udgivelsesdato: 23. marts 2018

Har du råd til at være aktiv pensionist?

Halvdelen de 55 til 62-årige forventer at være aktive i mere end 12 år efter, at de er gået på pension. En femtedel regner med at være aktive i over 20 år fremadrettet. Det viser en ny undersøgelse fra SEB Pension. 

Undersøgelsen bekræfter en tendens, der har været mærket i noget tid, i hvert tilfælde hvis vi spørger Frank Pedersen, der er afdelingsdirektør i SEB Pension.  ”Vi taler ikke længere kun om en tredje alder, nu taler vi både om en tredje og en fjerde”.

 

pension (1)

I den tredje alder har vi forladt arbejdsmarkedet, men vi er stadig meget aktive. Og det er den periode, som flere forventer, bliver længere og længere. I den fjerde alder er der mere ro på, og her begynder helbredet måske også at halte lidt.

Og vi er selvfølgelig glad for, at du sikkert også forventer en lang og aktiv alderdom, men det kan have konsekvenser for din økonomi. Mange har nemlig 10-årige ratepensioner, og det rækker ikke, hvis du skal rejse og være aktiv i 20 år.

Og det med at rejse er lige netop, hvad mange gerne vil. Over en tredjedel af de adspurgte forventer at bruge penge på rejser, mens kun omkring en tiendedel forventer at bruge penge på hjælp i hjemmet.

 

Passer økonomi og drømme sammen?

Rigtig mange mener selv at have råd til at gøre alle de ting, de gerne vil, mens de er på pension. Og forventningen er stigende siden 2016. Der er dog stadig en del, der er i tvivl om pengene rækker.

Og det bakker Frank Petersen op omkring, da han er alvorligt bange for, at mange er for optimistiske. ”Vi bliver ældre og ældre –heldigvis - men det betyder samtidig at pensionsopsparingen skal række mange flere år end tidligere. ”

Næsten halvdelen af de adspurgte aner reelt ikke, hvad de får udbetalt som pensionister. Det vil sige, at de kan håbe, de har råd til det, de gerne vil, men de ved det i realiteten slet ikke,” fortsætter Frank Pedersen.

 

Vi planlægger pensionen sent

Og nu ville det jo være let at anbefale dig bare at spare mere op, men der også andre måder,  du kan få drømme og økonomi til at passe bedre sammen på.

  • Du kan få din ratepension udbetalt over flere år.
  • Du kan overveje livrente i stedet for rater.
  • Du kan overveje, om du skal trappe langsommere ned - altså gå på delpension eller nedsat tid de første år, hvis du har mulighed for det.

Delpension betyder, at du deler din private pensionsopsparing op i flere bidder og starter udbetalingen af dem efter behov. På den måde bliver pensionen mere fleksibel, og den kan bruges som supplement til en lavere lønindtægt.

Optimer formuen med delpension

Halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen ville gerne blive længere på arbejdsmarkedet, hvis der var bedre muligheder for delpension. Og en del har måske muligheden uden at vide det.

”Hvis du har lyst og mulighed, er det økonomisk en god idé at trappe langsomt ned på jobbet, så der bliver flere penge til den aktive tredje alder. Vælger du den vej, så skal du overveje, hvordan du bedst får økonomien til at hænge sammen,” forklarer Frank Pedersen.

 

Er du i tvivl om dine pensionsmuligheder, så kan du altid kontakte din lokale Revisor i Dansk Revision. Du finder os  her.

 

Fakta om undersøgelsen:

Undersøgelsen er gennemført af Radius Kommunikation på vegne af SEB Pension i perioden 25. september til 8. oktober 2017.

Data er indsamlet gennem Epinions webpanel, hvor i alt 1006 personer har deltaget.

 

Indholdet af denne artikel er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.