Udgivelsesdato: 2. januar 2018

Godtgørelse af energiafgifter 2018

Godtgørelse af energiafgifter 2018

 

Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift

2017

2018

Godtgørelsessats                       

90,6 øre/kWh

91 øre/kWh

 

Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:

Elafgift

2017

2018

Godtgørelsessats

50,5 øre/kWh

65,7 øre/kWh

VÆR HER SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ AT: Ovennævnte sats først gælder fra 1. maj 2018. Fra 1. januar - 30. april 2018 gælder en godtgørelse på kun 50,7 øre/kWh. Det kan du læse om i særskilt nyhed her

 

 

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2017

2018

Godtgørelsesprocent

91,85

91,90

 

For godtgørelse af brændsler til proces i landbrugsvirksomheder m.v. gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2017

2018

Godtgørelsesprocent

98,2

98,2

 

For Vandafgift + drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen 6,18 kr./m3 og 0,19 kr./m3 – eller i alt 6,37 kr./m3 i 2018. Begge afgifter godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

 

Opdateret: 05.11.2018

 

 

➤ Har du brug for rådgivning om dine eller din virksomheds muligheder, så kontakt den lokale revisor fra Dansk Revision.

➤ Få yderligere inspiration og information

➤ Ny kunde? - hos Dansk Revision er første møde altid gratis!

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.