Udgivelsesdato: 2. januar 2018

Godtgørelse af energiafgifter 2018

Godtgørelse af energiafgifter 2018

 

 > Læs også den seneste nyhed om ændringer nedsættelse af elafgiften

 

Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift

2017

2018

Godtgørelsessats                       

90,6 øre/kWh

91 øre/kWh

 

Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:

Elafgift

2017

2018

Godtgørelsessats

50,5 øre/kWh

65,7  øre/kWh

 

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2017

2018

Godtgørelsesprocent

91,85

91,90

 

For godtgørelse af brændsler til proces i landbrugsvirksomheder m.v. gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2017

2018

Godtgørelsesprocent

98,2

98,2

 

For Vandafgift + drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen 6,18 kr./m3 og 0,19 kr./m3 – eller i alt 6,37 kr./m3 i 2018. Begge afgifter godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

 

Opdateret: 16.10.2018

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.