Godtgørelse af energiafgifter 2018

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2018 er nu offentliggjort.

 

Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:

Elafgift

2017

2018

Godtgørelsessats                       

90,6 øre/kWh

91 øre/kWh

 

Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:

Elafgift

2017

2018

Godtgørelsessats

50,5 øre/kWh

50,7 øre/kWh

 

For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2017

2018

Godtgørelsesprocent

91,85

91,90

 

For godtgørelse af brændsler til proces i landbrugsvirksomheder m.v. gælder følgende procentsats:

Olie-/gasafgift

2017

2018

Godtgørelsesprocent

98,2

98,2

 

For Vandafgift + drikkevandsbeskyttelsesafgift er satsen 6,18 kr./m3 og 0,19 kr./m3 – eller i alt 6,37 kr./m3 i 2018. Begge afgifter godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til.

 

Indholdet af denne nyhed er kun information af generel karakter og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.