Udgivelsesdato: 26. januar 2018

FÅ FAGLIG STØTTE OG SPARRING TIL REVISOREKSAMEN

Menneske Orange1

Vi vil gerne invitere…

Hos Dansk Revision ønsker vi at give vores medarbejdere de bedste muligheder for at videreudvikle og uddanne sig. Det gør I garanteret også i jeres revisionshus. Derfor vil vi gerne invitere.

Vi ved, at vejen til at blive statsautoriseret revisor er lang, kringlet, kræver stor selvdisciplin og forståelse på hjemmefronten. Men det kræver også faglig støtte og sparring. 

SR-Akademiet, som tilbydes af FSR, er et rigtig godt forløb, som giver kandidaten et solidt fundament at bygge videre på mod revisoreksamen. Hos Dansk Revision mener vi, at muligheden for at bestå de endelige eksamener bliver forbedret ved at lave supplerende kurser og hjælp til opgaveteknik og træning. Både til de skriftlige eksamener og til den mundtlige eksamen.  

Derfor har Dansk Revision etableret "Vejen til SR hos DR". Det er et åbent forløb, der tilbydes alle revisionshuse uanset om du er tilknyttet Dansk Revision, en anden kæde eller selv står for hele ansvaret. Forløbet skal ses som et supplement til SR-akademiet.

Det er ikke adgangskrævende, at kursisten skal følge SR-Akademiet, ligesom kandidaten ikke behøves at følge den årgang (SR-Akademiets årgang 2018) som vores kurser følger. Det er alene indholdet i kurserne, som er afhængig af SR-Akademiets årgang.

 

Praktisk information

Det første kursus, Vejen til SR I, bliver afholdt:

Torsdag og fredag den 5-6 april 2018 på Radisson Blu Aarhus.

Kurset vil indeholde gennemgang af følgende emner:

  • Opgaveaccept
  • Planlægning, herunder vurdering af risici mv.
  • Praktisk revision

Næste kursus finder sted 6.-7. september 2018.

 

Efter kurset vil kursisterne blive tildelt en tidligere, skriftlig eksamensopgave, hvor de vil få skriftlig feedback samt en vejledende løsning.

Investeringen er kr. 12.000 + moms. Her er inkluderet fuld forplejning og overnatning samt adgang til rettelse af skriftlig opgave med feedback, såfremt kursisten ønsker at løse den stillede opgave.

 

Tilmelding

Såfremt I ønsker at tilmelde nogle af jeres medarbejdere til kurset, kan dette gøres til Hilal Avci på havc@danskrevision.dk eller på tlf. 89 36 12 12.

Tilmeldingsfristen er den 15. februar 2018.

 

I er også meget velkomne til at kontakte statsautoriseret revisor Tom Gajda Kristensen på tokr@danskrevision.dk såfremt der er spørgsmål til selve forløbet eller indholdet.

For at få den bedst mulige sparring og størst udbytte af kurserne er der et minimumskrav til antallet af kursister. Der skal således være mindst 10 kursister, før kurset bliver afviklet.