Satser og beløbsgrænser 2018

Se de nye satser for 2018.

En uddybning af regler og lovgivning ifm. de gængse satser og beløbsgrænser vil følge på vores hjemmeside under "Skat og moms" primo januar 2018.

Se satser og beløbsgrænse på Skat's hjemmeside.