Skattereform forslag fra Regeringen

Regeringen har netop fremsat sit udspil til skattereform. Det er primært rettet mod beskatningen på arbejdsindkomst, tilskyndelse til pensionsopsparing, og en nedsættelse af registreringsafgiften for biler. 

Loftet over beskæftigelsesfradraget fjernes
I dag får lønmodtagerne et beskæftigelsesfradrag på 8,75 pct. af lønindkomsten. Fradraget kan dog ikke overstige 30.000 kr. Derfor er det kun personer med en løn på op til 343.000 kr., der kan udnytte hele fradraget. Regeringen vil helt fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget. Det vil give en skattelettelse på den sidst tjente krone på 2,7 pct. for personer, der tjener mere end 343.000 kr. om året. Fjernelsen af loftet over beskæftigelsesfradraget skal ske løbende frem mod 2023.

Nyt jobfradrag
Regeringen vil indføre et nyt målrettet jobfradrag, der udgør 30 pct. af den del af arbejdsindkomsten (inkl. pensionsindbetalinger), som overstiger 174.000 kr. Jobfradraget kan dog højst udgøre 17.500 kr. Fradraget aftrappes med 10 pct. af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 394.400 kr. Fradraget vil dermed være fuldt aftrappet ved en indkomst på 569.400 kr. Fradraget indfases gradvist frem mod 2023, hvor det er fuldt indfaset.

Fremrykning af topskattelettelser
Regeringen vil fremrykke de topskattelettelser, som blev aftalt i 2012. Nærmere bestemt vil man hæve topskattegrænsen i 2018 i stedet for gradvist frem mod 2022. Det vil betyde, at topskattegrænsen bliver hævet med 12.000 kr. i 2018 til cirka 510.900 kr.

Fradrag for pensionsindbetalinger
Regeringen foreslår et ligningsmæssigt fradrag for pensionsindbetalinger i intervallet fra 16.000 til 87.000 kr. Her vil fradraget være på 30 pct. de sidste 15 år inden folkepensionsalderen. For personer med mere end 15 år til pensionsalderen, vil fradraget være på 15 pct.

Fjernelse af udligningsskatten
Udligningsskatten for pensionsudbetalinger ønsker man at fjerne. Udligningsskatten blev indført i 2011 og frem til 2015 var skatten på 6 pct, når man fik udbetalt mere end 397.000 kr. om året fra sin pension. Fra 2016 og frem vil udligningsskatten blive sænket med 1 procentpoint om året.

I stedet for at fortsætte med den aftrapning vil regeringen helt fjerne udligningsskatten allerede fra 2018.

Fri telefon beskatning skal afskaffes
Skatten på fri arbejdstelefon foreslås fjernet helt

Lavere bilafgifter
Registreringsafgiften på biler ønsker man at sænke. I dag betales der en afgift på 105 pct. af bilens værdi op til 106.600 kr. Af en bils værdi over den pris pålægges en afgift på 150 pct. Regeringen ønsker at sænke bilafgiften til en flad afgift på 100 pct.

Der er som nævnt kun tale om et forslag, der nu skal forhandles med Folketingets partier.