SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser

SKAT som vi kender det i dag bliver lagt i graven, men genopstår som syv nye styrelser. Det har regeringen besluttet.

Fem af skatteforvaltningens nye styrelser får hovedsæde uden for København.

De nye styrelser får hovedsæde i følgende byer:

 • Gældsstyrelsen placeres i Middelfart
 • Vurderingsstyrelsen placeres i Roskilde
 • Skattestyrelsen får hovedsæde i København og hovedområderne erhvervsskat, selskabsskat og personskat placeres i Ribe, Høje Taastrup og Aarhus
 • Toldstyrelsen placeres i Aarhus
 • Motorstyrelsen placeres i Aalborg
 • Administrations- og Servicestyrelsen placeres i Herning
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen placeres i København

Regeringen vil opretholde 370 statslige arbejdspladser i Haderslev, Svendborg og Køge, hvor skattevæsenet ellers stod til at skulle fraflytte. Derudover etableres en ny location i Randers med 150 arbejdspladser.

Nedlæggelsen af Skat og oprettelsen af de syv nye styrelser betyder, at 1.500 arbejdspladser enten oprettes eller flyttes til Jylland, Fyn eller Sjælland uden for hovedstadsområdet.

De 1.500 ekstra medarbejdere fordeler sig på følgende måde:

 • Der tilføres 220 ekstra medarbejdere til Region Nordjylland
 • Der tilføres 620 ekstra medarbejdere til Region Midtjylland
 • Der tilføres 320 ekstra medarbejdere til Region Syddanmark
 • Der tilføres 340 ekstra medarbejdere til Region Sjælland
 • Antallet af medarbejdere i Region Hovedstaden falder med 500

Med udflytningen af skattearbejdspladser vil skatteforvaltningen i 2021 samlet set være til stede i 26 byer fordelt i hele Danmark. De lokale toldkontrolcentre langs landets grænser fastholdes.

Frem mod 2021 skal der rekrutteres omkring 1.000 nye medarbejdere til Skatteministeriets i alt ni styrelser, som tæller de syv nye styrelser sammen med Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Derudover står skattemyndigheden i de kommende år med den udfordring, at mange medarbejdere enten vil gå på pension eller finde anden beskæftigelse. Det betyder, at der frem mod 2021 samlet set skal rekrutteres op mod 3.300 nye medarbejdere.