NY BETÆKNING PRÆCISERER EU-PERSONDATAFORORDNINGENS FORHOLD TIL GÆLDENDE RET

EU-persondataforordningen (i daglig tale kaldet GDPR) træder i kraft i alle EU medlemslande inklusive Danmark den 25. maj 2018. Siden vedtagelsen i 2016 har danske myndigheder arbejdet med en analyse af forordningen, bl.a. med henblik på at kortlægge behovet for ændring af eksisterende dansk lovgivning samt tilføjelse af ny. Et resultat af dette arbejde blev en betænkning offentliggjort d. 24 maj 2017 på 1.200 sider, som Advodan har lavet en gennemgang af. 

Justitsministeriet forventer, at der udsendes høringsudkast til lovforslag om danske følgeregler inden sommerferien med henblik på fremsættelse i Folketinget i oktober 2017. Endvidere vil de udsende en række vejledninger i perioden september 2017 – januar 2018 ifølge denne plan

Vi vil i samarbejde med Advodan udsende nyheder i takt med, at lovforslag og vejledninger mv. bliver udgivet. 

Læser man sammendraget af betænkningen, som indeholder ministeriets konklusioner, er der ingen overraskelser i forhold til tidligere udmeldinger. Det konkluderes således: 

  • Forordningens bestemmelser svarer i vidt omfang til den gældende retstilstand for så vidt angår de centrale bestemmelser om anvendelsesområde, definitioner, principper for databehandling, behandlingsregler (hjemmel), de registreredes rettigheder og behandlingssikkerhed.
  • Nyskabelserne findes bl.a. i de dele af forordningen , der indeholder krav om udpegning af databeskyttelsesrådgivere (DPO), konsekvensanalyser (DPIA), fortegnelser over behandlingsaktiviteter samt kravet om ”Privacy by Design”.
  • Endvidere er kravene til dokumentation for overholdelse af reglerne samt konsekvenserne ved manglende overholdelse (bøder) generelt blevet skærpet. 

Det konkluderes i betænkningen, at virksomheder, der i dag overholder persondataloven ikke vil opleve de store ændringer. 

Advodan har imidlertid i en undersøgelse konstateret, at en meget stor del af de mindre og mellemstore virksomheder i Danmark slet ikke har fokus på persondataloven, og hvad den betyder for deres håndtering af egne og kunders data. 

Indførelsen af forordningen er således en meget vægtig anledning til at få styr på virksomhedens behandling af persondata, og blive compliant med gældende lov. 

Der henvises til vores tidligere nyhed om persondataforordningen HER

Dansk Revisions medarbejdere kan bistå med kortlægning af, hvilke persondata din virksomhed behandler og vi samarbejder med Advodans specialister, som kan bistå med den juridiske analyse og sparring af de tiltag, som kortlægningen giver anledning til. Skal der udarbejdes erklæringer, kan vi også hjælpe med sparring, planlægning og gennemførelse. 

Indholdet af denne artikel er udarbejdet i samarbejde med Advodan. Indholdet er kun information af generel karakter, og kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning. Derfor bør indholdet ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.