Beløbsordningen for udenlandske medarbejdere er forhøjet

Udlændinge med arbejde i Danmark med en høj løn har gennem flere år haft en lettere adgang til det danske arbejdsmarked end mange andre. Folketinget har netop vedtaget en forhøjelse af den beløbsgrænse, som giver adgang til det danske arbejdsmarked. Lovændringen har virkning fra den 1. juli 2017. 

Betingelser for at arbejde under beløbsordningen

For at kunne arbejde under beløbsordningen er det et krav, at man er tilbudt arbejde med en årlig løn på minimum 408.800 kr. (februar 2017-niveau). Beløbsgrænsen er en absolut nedre grænse.

Lovændringen indebærer, at lønnen op til og med beløbsgrænsen kun kan bestå af grundløn, indbetaling til arbejdsmarkedspensioner (både den del der betales af arbejdsgiver og arbejdstager) samt udbetalte feriepenge. Øvrige løndele kan ikke indgå i beregningen, hvilket tidligere var tilfældet.

Løndele, der fremover ikke kan indgå, er fx:

  • Kost og logi
  • Diæter
  • Fri bil
  • Fri telefoni
  • Internet
  • Naturalier
  • Abonnementer
  • Andre ydelser, som tilbydes den ansatte af arbejdsgiveren

Krav om dansk bankkonto

Lønnen op til og med beløbsgrænsen kan ikke udbetales i kontanter og kan ikke udbetales i udlandet, men skal indbetales til en dansk bankkonto. Løn, der overstiger beløbsgrænsen, kan fortsat udbetales på anden vis eller i et andet land og kan udgøres af øvrige løndele.

Beløbsgrænsen reguleres hvert år den 1. januar.